Účinky unikátní masáže baňkováním (UMB)

UMB funguje mimo jiné jako tzv. „urychlovač nemocí“, tzn. že po aplikaci UMB má nemoc daleko rychlejší a mírnější průběh. Jelikož nastává období chřipek, je možnost si tuto schopnost UMB ověřit doslova „na vlastní kůži“. Pokud pacient nemocný chřipkou je navíc astmatik, úleva je mnohem větší.

V dnešní době rapidně narůstá počet civilizačních chorob. Mezi jinými je třeba zmínit obecně zhoršování imunity nebo nárůst autoimunitních onemocnění. UMB výrazně pozitivně působí na lymfatický systém, který je hlavní součástí imunitního systému.

Neustálý tlak na zvyšování výkonu člověka se odráží v jeho zhoršující se psychice. I zde je třeba zmínit výrazně pozitivní účinek UMB.

Zvláštní skupinou nemocí jsou migrény. Příčina migrén není doposud známa, ale valnou část příčin je možno hledat v zatuhlosti svalstva v oblasti páteře. Migrenici u nichž byla aplikována UMB hlásí podstatné zlepšení stavu již po několika aplikacích UMB.

Ovšem je třeba zdůraznit, že shora zmíněná UMB je unikátní, a byla propracována a vylepšována postupně několika specialisty do současné podoby.