Nezanedbatelný fyzikální faktor

Relativní vlhkost vzduchu v blízkosti zemského povrchu se za poslední tři desetiletí zvýšila o min. 2 %!

Vysoká vlhkost může být pro člověka nebezpečná, protože omezuje schopnost těla se efektivně ochlazovat.

Čím větší je relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda z povrchu našeho těla vypařuje a naopak. Příkladem je snazší pobyt člověka v „relativně suchých“ oblastech pouště než v „relativně vlhkém“ pralese.

Vlhkost vzduchu v okolí člověka má proto veliký význam nejen na jeho pracovní výkon ale především na jeho zdravotní stav.

Také fy Masáže Kroměříž ve svých přednáškách pro veřejnost tento nezanedbatelný faktor zmínila.