Odpuštění

Co je to vlastně odpuštění?  Odpustit neznamená zapomenout. To snad ani nejde a někdy by to ani nebylo dobré. Odpustit znamená pustit na svobodu. Netrvat na pomstě, vyrovnání, odplatě. Nebýt soudcem. Pokud nezakusíme, že jsme milováni, že někomu na nás záleží, že jsme pro někoho vzácní a jedineční, velmi často sami neumíme mít rádi a myslet na druhé. Častou příčinou tohoto problému bývají naši rodiče. Stává se, že na nás byli svým způsobem agresivní. Máme pocit, že nás nepřijali. Na druhou stranu nikdo jsme nebyli u toho, když se narodili náš otec či matka. Nevíme, jak (ne)byli přijati, jak se k nim chovali jejich rodiče, kolik lásky (opravdové bezpodmínečné lásky) zakusili.

Ve fy Masáže Kroměříž téměř každodenně zakoušíme, jak uzdravující proces je odpuštění.

„Slabí neumí odpouštět, odpuštění je vlastností silných.(Mahatma Ghandí)