Chronický zánět

Zánět je přirozený proces v organismu, vyvolaný jeho poraněním nebo infekcí, a vede ke zhojení. Zatímco chronický zánět, který je vyvolán civilizačními vlivy jako moderní strava, stres, chemikálie, dědičnost, vede k dalším nemocem.

Organismus se skládá z buněk. Stálé poškozování buněk špatnou stravou, mohou vést k poruše metabolismu a závažnému onemocnění. Když má buňka dostatek živin, vitaminů, minerálů a stopových prvků, a je v minimálně toxickém prostředí, imunitní systém těla pracuje normálně. Dostatečně silná imunita zneškodní poškozené buňky hned v zárodku. Novotvorba cév při zánětu, je důležitý proces hojení, ovlivňovaný rovnováhou mezi faktory růstovými a těmi, které v případě potřeby zastavují růst tkáně. Při porušené rovnováze u zánětu se pak tyto malé cévy tvoří v nadbytku, nebo nedostatečně, a jsou příčinou závažných nemocí.

Zdravá buňka výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budete zdraví, i když máte jisté dědičné riziko nějaké nemoci. Nezdravá buňka, která nedostává potřebné živiny, nevyrábí kvalitní energii pro metabolismus a imunitu a zvyšuje výrazně pravděpodobnost, že onemocníte, i když nemáte žádnou vážnější genetickou poruchu.

Ve fy Masáže Kroměříž se výrazně zaměřujeme na eliminaci zánětů.

 

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv