Speciální velikonočně-pondělní masážní terapie (SVPMT)

I když nepatří k vyloženě klasickým terapiím, ve fy Masáže Kroměříž ji aplikujeme. Má hned tři žádoucí účinky. Za prvé u masírované osoby se prokrví a okysličí patřičné oblasti. Za druhé osoba, která masáž provádí, se k masírovaným osobám musí přemisťovat nejčastěji pěší chůzí, která pomáhá lymfatickému systému a okysličování organismu. Třetím neméně významným aspektem je společenská komunikace – jistý druh psychoterapie – při které dochází ke sbližování a korigování mezilidských vztahů. Doplněna maximálně(!) třicetimililitrovým množstvím vitamínu „S“ je psychoterapie takřka dokonalá.

Ve fy Masáže Kroměříž jsme dospěli k závěru, že terapie SVPMT je v případě aplikace jedenkrát do roka přinejmenším žádoucí.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv