Chronický zánět II.

Nevyváženě fungující metabolismus způsobuje zánět. Zánět pak způsobuje nerovnováhu v těle. Tak organismus neustále signalizuje problém. Imunitní systému na to přehnaně reaguje a může poškozovat buňky, což může způsobit vážné nemoci. A naopak příliš slabá obranná reakce imunitního systému snižuje ochranu proti infekci. To může také způsobit vážná onemocnění.

Chronický zánět způsobuje dlouhodobé dráždění v organismu. Jeho příčinou je například infekce nebo nadměrná konzumace některých potravin, stresu, chemikálií, kouření, či obezita, kdy tukové buňky vylučují zánětlivé látky. Později chronický zánět narušuje komunikaci mozku a těla. Přenos signálů posílaných z mozku buňkám a naopak v těle je narušen. Dochází k nekoordinované činnosti, kdy některé buňky vylučují ve zvýšené míře zánětlivé látky poškozující různé buňky a orgány v těle včetně mozku.

Cílem k uzdravení je odstranění chronického zánětu a vrácení imunitního systému do fyziologického stavu.

Ve fy Masáže Kroměříž neustále zdůrazňujeme, že základní filozofií člověka musí být prevence nemocí.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv