Baňkováním proti rakovině

Pod pojmem masáž baňkováním užíváme ve fy Masáže Kroměříž  terapii, která je z hlediska biomechaniky pohybového aparátu analogická s klasickou masáží běžně používanou procedurou v lázeňství. Masáž baňkováním v sobě zahrnuje prvky nejen již zmíněné klasické masáže ale také reflexní terapie, lymfodrenáže, dornovy metody atd. Tato širokospektrální terapie napravuje poruchy pohybového ústrojí, imunitního systému, metabolismu, problémy s migrénami apod. Je třeba zdůraznit její výrazný protizánětlivý účinek. V současnosti se začíná poukazovat na její preventivní protirakovinný účinek.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv