Bod zlomu

Když lidstvo vyměnilo kosu a hrábě za kombajn, došlo k radikální změně dosavadního paradigmatu. Nastala éra tzv. industrializace. Většina z nás pravděpodobně označí tuto změnu jako obrovský pokrok lidstva. Ale je to skutečně pokrok? Z hlediska humanizace je v souvislosti s touto změnou sporné hovořit o pokroku. To však nechť posoudí odborníci z oboru filosofie. S odstupem času je stále více zřejmé, že i pro přírodu přinesla spíš negativa v podobě globálního oteplování či znečištění. S odložením kosy a hrablí člověku ochably břišní svaly a tím vyvolané další zdravotní potíže. S nástupem industrializace se objevil navíc faktor stálého stresu. Můžeme namítnout, že se výrazně prodloužil věk člověka. To je fakt. Ale jak kvalitně tento prodloužený život prožíváme z pohledu fyzické a psychické stránky lidské osobnosti? To je otázka, na kterou ve fy Masáže Kroměříž den co den narážíme.

Pozn.:

Málokdo si uvědomuje, jak zdravé takové sekání kosou je. Pohyb vychází z pasu a boků, takže posilujete celou bederní páteř – v dnešní době sedavého zaměstnání a častého vysedávání vůbec je to velké plus. Navíc lidé, kteří kosí delší dobu tvrdí, že se po chvíli kosení dostávají do změněného stavu vědomí – pokud nevnímáte nic jiného než samotný pohyb, sladíte se s kosou i přírodou okolo vás, skutečně takového stavu dosáhnout lze.

 

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv