Zajímavosti lidského mozku

Pro představu se pokusme srovnat jeden neuron v mozku k jedné webstránce na internetu. Každý člověk má v mozku asi 100 miliard neuronů. Internet má zhruba 1 bilion webstránek. Jedna synapse v mozku (spojovací vlákno mezi dvěma neurony)  je něco jako hyperlink  v internetu  (spojovací linka mezi dvěma webstránkami). Internet obsahuje přes 100 bilionů hyperlinků a dětský mozek má 1000 bilionů synapsí. Mozek člověka (dítěte) má tedy asi 10 krát víc propojení než celý internet. A to jsme teprve na počátku poznávání mozku. Podle slov známého neurochirurga Beneše je celý internet jen pouhou hračkou ve srovnání s mozkem člověka. Nicméně významnou funkcí mozku je myšlení. Proto dar zdravého rozumu všem přejí Masáže Kroměříž.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv