Spolupráce fyziky a psychiatrie

Částice menší než atom jsou i pro vědu zatím velkým tajemstvím. Bylo však experimentálně potvrzeno jadernou fyzikou, že některé mohou být hned na několika místech současně. Proto není zase až tak velkým překvapením svědectví o osobách vyskytujících se současně na více místech.

Tolik úvod. A nyní k jádru věci. Představme si situaci, že nám někdo těžce ublížil. Je těžké mu odpustit. Ale když se nám to podaří, stojí to za to. Psychologové dokonce hovoří o duševním či duchovním uzdravení. Odpustit jinému člověku je jedna věc. Ale zamysleli jsme se někdy nad tím, jak ubližujeme sami sobě? Je těžké si představit, že bych měl odpustit sám sobě.

Jestliže se tedy mohu vyskytovat v jednom okamžiku na více místech, proč toho nevyužít. Při troše snahy podpořené vědou se pokusím představit si sám sebe, jak stojím před sebou, a z hloubi srdce poprosím toho, co stojí přede mnou o odpuštění. Možná to bude chtít trochu tréningu.

Myslíte si, že je to nesmysl nebo dokonce bláznovství? Pak to řekněte současným světovým jaderným fyzikům a renomovaným psychologům.

Úspěšnou autopsychoterapii vám ze srdce přeje fy Masáže Kroměříž.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv