Likvidace přírodního výrobce kyslíku na Zemi

Z jedné třetiny přírodního výrobce kyslíku na Zemi – brazilské Amazonie – se má stát průmyslová zóna. Brazilská vláda již delší dobu plánuje obří projekt sítě silnic a dálnic, která by protkala brazilský deštný prales. Projekt plánuje zbudování půl milionu kilometrů silnic a dálnic také výstavba železnic, potrubí, dolů, rafinerií ropy a elektráren.

Amazonský prales tlumí negativní dopady člověkem vyrobených tzv. skleníkových plynů.

Odhaduje se zdevastování až 1/3 pralesa!!!

Důsledky devastace přírody člověkem vidíme na zhoršujícím se zdraví lidské populace ve fy Masáže Kroměříž den co den.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv