Chraňme přírodu

 

Obr. řeka Morava několik km od pramene

 

Slova: „Příroda nám to vrátí“, nejsou tak docela pravdivá. Příroda je neuvěřitelně jemně vyladěný systém, jehož křehká rovnováha se ladila miliony let. Konkrétně můžeme hovořit o polích a lesích. Půda je živý unikátní ekosystém hýřící nesčetným počtem mikroorganismů stejně jako les plný různorodé flóry a fauny. Zvláště k polím se dnes zemědělci chovají jako k nějaké mrtvé hmotě. Zemědělská technika doslova trhá pole různými disky, zatímco dříve rolník poctivě podmítal pluhem, až brázda svítila jako zrcadlo. V lesích řádí těžká technika ničící kořeny stromů. O chemii (fungicidy, pesticidy, insekticidy, herbicidy, umělá hnojiva) a genetických modifikacích rostlin (aby to rostlo takřka bez vody) ani nemluvě. Dříve se rolník ohýbal k půdě, aby ji nabral do dlaně. Dnes zemědělec sedící za kniplem stroje z výšky několika metrů sotva na půdu vidí, natož aby k ní sehnul svůj hřbet, tak jako kdysi, když se ještě odděloval plevel od obilí ručně.

Proto chraňme přírodu a příroda pak ochrání nás. To přeje fy Masáže Kroměříž nejen přírodě, ale také člověku, který je její neoddělitelnou součástí.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv