Regenerace kloubů

U kloubů dochází k různým poraněním, mohou být podrobeny operativním zákrokům, často je nevhodně zatěžujeme (špatné sezení, sport atd.), naše strava není dostatečně vhodná, i když není zas až tak důležité co jíme ale spíše jak to jíme nebo s kým to jíme. Přestože se to na první pohled nezdá, je pro naše klouby nezanedbatelný i faktor stresu, ne-li dokonce rozhodující.

Vlivem shora uvedených skutečností dochází postupně ke zhoršování kvality kloubních chrupavek, změně elasticity kloubních vazů atd. Což je ovšem v dnešní době doslova civilizační problém.

Ve fy Masáže Kroměříž provádíme jednoduchou elegantní a především účinnou metodu regenerace kloubů, popř. jejich preventivní ošetření.

 

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv