Myslím, že jsem tím nejúžasnějším člověkem

Fy Masáže Kroměříž doporučuje nahlas si opakovat tuto větu každý den, protože je pravdivá pro každého člověka na této planetě Zemi. Potvrzuje ji nejen věda (fyzika, matematika, astronomie, genetika, neurologie atd.), ale dokonce kniha knih – Bible svatá.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv