Nárůst zánětů

Mezi negativa dnešní doby patří vysoký nárůst zánětů, zvláště autoimunitních např. bronchitida, revmatoidní artritida, divertikulitida, gastritida a celá řada dalších. Když konzultujeme příčiny tohoto stavu s lékaři specialisty, většina se shoduje v následujících faktorech. Požíváme stravu, která víceméně překyseluje organismus. Dalším negativem je spěch nebo stres organismu při konzumaci potravy. Ve fy Masáže Kroměříž používáme speciální terapii, která vykazuje výrazně protizánětlivé účinky. Jako doplněk k této terapii doporučujeme konzumaci jedné polévkové lžíce denně surového rybího tuku přesněji Jecoris aselli oleum, který má už bezmála stoletou tradici. Jeho pozitvní účinky na kardiovaskulární, neurologický a imunitní systém jsou klinicky podloženy.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv