Někdy zbytečně bloudíme (I.)

Nejvhodnější regenerační metody jsou často ty, které jsou nám bližší, víc než si myslíme. Podobně místa vhodná pro odpočinek jsou tak blízko, takřka za domem. Přesto máme tendenci hledat doslova exotické terapie nebo putovat za odpočinkem třeba až na druhý konec Země. Nehledě k tomu, že zbytečně zatěžujeme svůj organismus a životní prostředí.

Naše fy Masáže Kroměříž vám vše přeje zvláště v době dovolených co nejlepší odpočinek pro váš organismus.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv