Někdy zbytečně bloudíme (II.)

Náš život je především otázka vztahů. Vztahů mezi lidmi. Často hledáme cestu, jak dosáhnout dobrých vztahů s lidmi tím, že napravujeme ty druhé, zatímco nejlepší cesta je napravit (opravit) nejdříve sám sebe. Jistou analogii lze nalézt také v tom, že se snažíme milovat ty druhé, zatímco sebe dáváme až na druhé místo. Pro ilustraci uvedeme příběh. V jedné škole se odehrál následující experiment. Psycholog ve sborovně rozdělil skupině učitelů tabulku čokolády. Každému dal jeden kousek a pobídl pedagogy, aby se sami rozhodli, jak s tím kouskem pochoutky naloží. Učitelé se začali navzájem obdarovávat až na jednoho, který ten kousek bez váhání zbaštil. Tento jediný učitel dostal od pana psychologa jedničku s pochvalou.

V hlubině naší bytosti začíná cesta k lepšímu světu.

Fy Masáže Kroměříž přeje všem lidem, aby dokázali milovat nejen druhé, ale také sami sebe.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv