Komplexní přístup k léčbě pacienta

Ve fy Masáže Kroměříž přistupujeme k problémům našich klientů zásadně komplexně. Představte si, že řídíte obrovský symfonický orchestr. A nyní si představte, že řídíte 1000 takových orchestrů. Uřídit takové množství hudebníků tak, aby ani jeden z nich nezahrál falešný tón, to už musíte být dirigent s velkým „D“. A nyní si představte, že v lidském organismu je takových „orchestrů“ (=systémů jako např.: imunitní, endokrinní, kardiovaskulární, pohybový, neurologický, dýchací atd., atd., atd.) takřka nesčetné množství. Je to něco fascinujícího. A k tomu všemu ještě musí fungovat synchronizovaně! (=každá částečka systému musí ve správné době vykonat správnou práci).

Organismus, ve kterém probíhá nesčetné množství procesů v jednom okamžiku, je třeba regenerovat co nejkomplexnější terapií.

Naše klasická medicína se vzhledem ke složitosti organismu stále více specializuje, na druhou stranu vzhledem ke komplexnímu fungování organismu nutně vzniká stále více medicínských mezioborových disciplín.

Praktickým příkladem mezi úzkou specializací v medicíně a komplexním fungováním organismu je pacient, který navštěvuje někdy až 5 lékařů specialistů. Tito lékaři by měli být v ideálním případě „propojeni on line“. To znamená, jestliže jeden z nich provede změnu v léčbě pacienta, ostatní 4 lékaři by o tom měli být informováni takřka „online“.

Hovoříme-li o komplexním fungování organismu, je nutno zdůraznit ještě psychický aspekt.  Ovšem to není jen otázka medicínské disciplíny psychiatrie, ale otázka zcela nového pohledu na klasickou medicínu.