Evoluční reflex „útoč nebo uteč“

Stres vyvolává v organismu poplachovou reakci, která aktivuje mozek, žlázy s vnitřní sekrecí, nervový a imunitní systém. Výsledkem je zvýšené prokrvení kosterního svalstva potřebného k útoku nebo útěku. Zvyšuje se i cirkulující objem krve, dochází ke zvýšení srdeční frekvence a uvolnění energie.

Pokud stres působí dlouhodobě, nahromaděná energie, která se nezužitkuje, se podílí na rozvoji širokého spektra civilizačních chorob, zvláště kardiovaskulárních, onemocnění trávícího systému, imunitního systému nebo psychických nemocí.

Reakce na stres je u každého člověka odlišná. Svoji úlohu hraje genetická predispozice, přístup k životu, výchova. Navíc podnět, který je přiměřený pro zdravý organismus, může být nadměrný pro oslabený organismus.

Z důvodu širokého spektra civilizačních chorob se fy Masáže Kroměříž snaží o co nejkomplexnější přístup k regeneraci organismu

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv