Pokrok lidstva?

 

Výrazným mezníkem v pokroku lidstva je bezesporu tzv. průmyslová revoluce. Byla to postupná změna v období 18. a 19. století, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory. Do té doby hospodářství dominovalo zemědělství.

Z Antarktického ledu byly odebrány vzorky a podrobeny komplexní analýze. Ukazují průběh koncentrace CO2 a globální zemské teploty cca z období před půl milionem let až doposud. V analýze jsou zahrnuty vulkanická činnost i sluneční aktivita! Viz. graf který ukazuje, že CO2 a globální teplota na Zemi v průběhu půl milionu let kolísala, přičemž maxima nepřekračovala jistou hranici. Od roku 1950 je jasně zřetelný nárůst CO2, který navíc strmě stoupá bez známky poklesu!

Ve fy Masáže Kroměříž si klademe otázku, zda technologický pokrok, který průmyslová revoluce odstartovala, je skutečně pokrokem. Zda cesta, kterou lidstvo nastoupilo, není spíše cestou do slepé uličky.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv