Prosím, odpusť!

Zázračné sousloví, které ukončuje hádky mezi manžely, mezi dětmi, mezi politiky, které ukončuje války atd. Kdo ovládá umění z hloubi srdce použít toto sousloví, můžeme konstatovat, že morálně dospěl. A vůbec nezáleží na věku. Ať je to malý hoch či starý muž, můžeme nazvat takového člověka skutečným chlapem. O uzdravujících účincích těchto dvou slov pro duchovno člověka ani nemluvě.

I když v dnešním světě tato slova mohou vyznít jako výraz slabosti, pravý opak je pravdou. Kéž jsou v našich srdcích hluboce vryta, a kéž je máme na jazyku připraveny jako hojivý lék v dnešních nemocných mezilidských vztazích, ze srdce přejí Masáže Kroměříž.