Vlhkost vzduchu

Globální oteplování planety s sebou přináší mnoho nepříjemných důsledků.

Jeden z nich je abnormální vyčerpanost i ve chvílích, kdy odpočíváme. Jak si tento jev vysvětlit? Průměrná teplota na Zemi rok od roku narůstá. Tím dochází k většímu odpařování vody v oceánech. Důsledkem je, že v atmosféře, ve které žijeme, vdechujeme do sebe víc vody na úkor vzduchu a tím dochází k jakémusi slabému dušení. Říkáme tomu, že je dusno.

I přestože v posledních dnech v Česku nepanují nijak význačně vysoké teploty, je venku relativně nepříjemně dusno. Dříve se běžně používalo rčení, že „kuchyní počasí v ČR jsou britské ostrovy“. V současnosti začíná u nás stále více převládat vlhké jižní proudění i v zimních měsících.

Vyšší teplotu vzduchu budeme lépe snášet na poušti, kde je sucho, než v tropickém lese, kde je vysoká vlhkost.

Shora popsaný děj je třeba brát v úvahu jako další objektivní stresor v naší společnosti již tak plné nejrůznějších stresorů.