Co je to čas?

Čas je úzce spojen s pohybem. Pohybem Slunce po obloze se řídili naši předkové. Zhotovením hodin začal člověk čas měřit na jednotky. S novými objevy se časem začalo pracovat jako s fyzikální veličinou. Dnes podle soustavy veličin a jejich jednotek (SI) je čas jedna sekunda definován jako „doba 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu 133Cs.“ Jinak řečeno jedna sekunda odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury atomu.

Čas jsou peníze, hovoří o času anglické přísloví.

Člověka milujeme, jestliže mu věnujeme svůj čas, tolik slova jednoho člověka.

Čas má tedy mnoho rozličných významů. V dnešní uspěchané době bychom mohli říci, že času je stále míň, že nás čas doslova honí. Dr. Hnízdil s nadsázkou říká: „Nehoňte se, stejně se nedohoníte.“ Podle Einsteina je čas relativní, je možné ho zastavit, a může dokonce plynout opačně tedy do minulosti.

Masáže Kroměříž vám přejí, aby se vám často dařilo prožívat přítomný okamžik času.