Nepředstavitelný potenciál lidského genomu

Lidský genom je dlouhý zhruba 3 miliardy párů bází a v uvedeném genomu může být 1 ze 4 možných bází. Za předpokladu, že ploidie jsou konstantní (chromozomy nejsou nikdy duplikovány ani ztraceny) a komplementarita je téměř dokonalá (jakákoli mutace v jednom řetězci odpovídá komplementární mutaci ve druhém řetězci), celkový počet možných „genomů“  a tedy maximální počet jedinečných lidských bytostí

je cca 4 ^ ( 3 * 10 ^ 9 ) = 4 ^ 3.000.000.000 = 10 ^ [(3.000.000.000 * ln (4)) / (ln (10)] ~ 10 ^ 1.806.179.974

V přírodovědě toto číslo zřejmě nemá obdoby, v matematice můžeme hovořit o limitních hodnotách. Pro představu velikosti čísla 10 ^ 1.806.179.974 použijeme následující srovnání.

Např. počet atomů ve viditelném vesmíru se odhaduje 10 ^ 80. Představme si, že by se lidstvo rozvinulo do plnosti potenciálu lidského genomu, tedy do množství 10 ^ 1.806.179.974 lidí. Pro takové množství lidí by vesmír byl takřka nekonečně malý.

Aktuální počet lidí na Zemi je  cca 7,5 * 10 ^ 9. Porovnáme-li toto číslo s maximálním počtem 10 ^ 1.806.179.974 geneticky jedinečných lidských bytostí, vidíme je nás vlastně nekonečně málo, a tedy jak jsme nekonečně jedineční.

Závěrem lze konstatovat, že potenciál lidského genomu je až nepředstavitelně obrovský. Toto poznání nám může pomoci si uvědomit, jak nekonečně jedinečná je každá lidská bytost na této planetě.