Aspekty času

„Čas jsou peníze„, říká anglické přísloví. Tato na první pohled nevinná věta, je stručným vyjádřením základního konceptu západního civilizačního okruhu. Západní civilizace, jejíž součástí je i náš národ, si až příliš osvojila toto přísloví. Možno konstatovat, že ho povýšila na zákon, kterým se řídí svědomí této civilizace. Moudří lidé pocházející ze „západního civilizačního okruhu“ upozorňovali již před 100 lety na chyby zásadního charakteru, kterých se dopouští západní civilizace. Predikce učiněné před cca 70 lety byly s překvapující přesností naplněny. Jedna z takových tezí je (obecně) ztráta konceptu člověka jako stvoření „učiněného“ k obrazu a podobě Boha a jeho omezení na „součást vesmíru“. Toto zkreslení skutečné povahy člověka bylo způsobeno hlavně filozofií historického liberalismu, který zredukoval člověka do ekonomického konceptu. Z dlouhodobé perspektivy můžeme říci, že neexistuje slovo „nebezpečnější“ než liberalismus. Ovšem ten, kdo se proti němu dnes staví, je vnímán svým okolím téměř jako zločinec.

Jistý moudrý člověk prohlásil, že láska se projevuje věnováním času tomu, koho milujeme.

Obě koncepce jsou diametrálně odlišné.

Závěrem lze konstatovat, že shora uvedená první „koncepce“ se výrazně podepsala na vzniku fatálních událostí ve 20. století, tedy zhoubných forem diktatur, které vyvrcholily dvěma světovými válkami, potažmo studenou válkou, o negativním vlivu na zdraví lidstva a planety ani nemluvě.