Speciální podtlaková masáž neboli masáž baňkami

Speciální podtlaková masáž (SPM) je „účinná páka“ proti mnoha civilizačním nemocem. Vynikajících výsledků dosahuje v prevenci mikrobiálních onemocnění, jako jsou sezónní chřipky a časté záněty horních a dolních cest dýchacích. SPM navíc vykazuje výrazně protizánětlivé účinky. Zatuhlost pohybového aparátu zvláště v oblasti šíje, trapézů či bederní páteře se v klasické medicíně řeší často injekčními obstřiky nebo kapačkami na neurologickém oddělení. U nás ve fy MASÁŽE KROMĚŘÍŽ tento problém řešíme aplikací SPM přičemž dochází k rychlé regeneraci a úlevě. Navíc je třeba si uvědomit, že samotnou regulaci podtlaku a polohy baňky si vytváří samotný organismus skrze nervosvalovou tkáň, tudíž můžeme hovořit o přirozené metodě regenerace organismu. SPM mimo jiné optimalizuje metabolismus a tím pomáhá obnově tkání.

Rozvojem farmaceutického průmyslu zvlášť ve dvacátém století se metoda SPM dostala do pozadí. Nicméně je potěšitelné, že lékaři tuto metodu opět doporučují.