Nechceme hospodařit

Nechceme hospodařit s tím, co nám předali naši prapředkové. Nechceme hospodařit s tím, co nám poskytuje příroda. Nechceme hospodařit s tím, co nám s velkým úsilím vydobyli výzkumníci všech možných oborů, dokonce toho zneužíváme jen a jen ke svému vlastnímu sobectví. Důsledky našeho nehospodaření jsou stále jasnější, ale my je nechceme akceptovat. Např. extrémní chudoba ve světě v protikladu s neuvěřitelným bohatstvím jedinců. Bezmezné rabování přírody, která reaguje stále hlasitěji.

Ale díky Bohu nemusíme být jen skeptičtí. Moudrost se znovu začíná hlásit o slovo. Přes veškeré překážky „mezi plevelem začínají klíčit i klasy pšenice.“ Obnovují se malá hospodářství v nejrůznějších oborech. Ve školství se začínají objevovat alternativní způsoby výuky dětí, které zohledňují individualitu dítěte. V zemědělství vznikají nové maličké farmy, které pomáhají znovu obnovit rovnováhu přírodních procesů, kterou narušily mamutí agrokombináty. V oblasti obchodu se znovu, i když těžce, prosazují malé obchůdky, které vytváří daleko zdravější konkurenční prostředí, oproti obchodním řetězcům, u kterých spotřebitel vlastně ani neví, kdo je jejich majitel.

Obnovování malých subjektů, kde spotřebitel či uživatel zná, kdo je jejich majitel, je zdravý trend. Podporujme tyto malé formy podnikání, které nejen podle renomovaných ekonomů, jsou jedinou možnou cestou rozvoje lidské společnosti. Vždyť si o tom nemusíme jen šeptat v soukromí nebo je tak nadávat na současný svět!