Relativita a absolutno

Od té doby, co byla poprvé navržena teorie obecné relativity, byli vědci nuceni přemýšlet, co by mohlo existovat před vznikem vesmíru – tj. před Velkým třeskem?

Je zajímavé, že tato otázka se vyřešila teoretickou existencí gravitační singularity tedy bodu v časoprostoru, kde neplatí nám známé fyzikální zákony. A zatímco okolo této teorie přetrvávají nevyřešené problémy, mnoho vědců se domnívá, že před Velkým třeskem a na počátku vesmíru existovala skutečná realita.  Fyzika tento stav popisuje výrazem absolutno.  Zde se věda nápadně blíží biblickému „A na počátku bylo slovo…“.

Z vědeckého hlediska je gravitační singularita časoprostoru místem, kde se veličiny, které se používají k měření gravitačního pole, stávají nekonečnými, a nezávisí na souřadnicovém systému. Jinými slovy, je to bod, ve kterém jsou všechny fyzikální zákony od sebe navzájem nerozeznatelné, kde prostor a čas již nejsou vzájemně oddělené veličiny, ale spojují se nerozeznatelně a přestávají mít jakýkoli nezávislý význam.

Závěrem lze konstatovat zajímavý poznatek, že věda a obsah Bible již nejsou tak antagonistické jako dříve, ale postupem času se spíše k sobě blíží.