Psychosociální stres a onemocnění metabolismu

Souvislost mezi psychosociálním stresem a metabolickým onemocněním je jednoznačně potvrzena.

Výzkumy potvrzují, že přetrvávající stresová aktivace osy SAM (sympato-adeno-medulární)  a osy HPA (hypotalamo-pituitárně-adrenální) spojená se stresem a také indukce vrozeného imunitního systému zvyšuje systémový zánět.

Systémový zánět (SI) je výsledkem uvolňování prozánětlivých cytokinů z imunitních buněk a chronické aktivace vrozeného imunitního systému. Zatímco SI může být indukován více vnějšími faktory, výzkum naznačuje, že nedostatek kontroly tolerogenními dendritickými buňkami a T-regulačními buňkami (Treg) je pravděpodobně primárním rizikovým faktorem pro vývoj SI.

Pochopení změn souvisejících se stresem ve střevní mikrobiotě jako zdroje systémového zánětu je důležitou cestou pro budoucí výzkum.

Stručně řečeno pochopení vztahů mezi stresem, mikrobiomem, fyziologií a sociálním chováním poskytuje informaci pro behaviorální, nutriční a farmakologické zásahy v boji proti metabolickému onemocnění.