ANTIMIGRÉNOVÁ MASÁŽ

Tato léčebná metoda je v podstatě kombinací praktik reflexní masáže, klasické masáže a manipulační techniky. Cílem této masáže je uvolnit mnoho ztuhnutých svalů, které se nacházejí v oblasti „ramenního pásu“, a mohou být příčinou nejen migrén (99 % migrén má právě tuto příčinu), ale spousty dalších tělesných potíží. Příčinou ztuhnutí svalů je nejčastěji stres, jednostranná námaha, špatné držení těla atd.

K mému milému překvapení se tato metoda v praxi osvědčila takřka na 100 %.

Při každodenní praxi s úžasem zjišťuji, jak je každá lidská bytost unikátní.

Jednomu člověku vyhovuje reflexní masáž, jinému klasická, třetímu kombinace obou.

Antimigrénová masáž je přijímána pacienty bez větších obtíží i přesto, že se po masáži mohou vyskytnout krátkodobě nepříjemné reakce.

Antimigrénovou masáž provádíme v Kroměříži zde: Masáže Kroměříž

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv