UPOZORNĚNÍ!

Na základě nařízení vlády (z důvodu pandemie koronaviru) je naše provozovna od 22. 10. 2020 včetně až do odvolání uzavřena! Děkujeme za pochopení a přejeme dar Zdraví. Za Masáže Kroměříž Ivo Škrabal

Konflikt

Při jednom domácím sporu s manželkou jsem si už nevěděl rady, jak uhasit doutnající oheň, který hrozil přerůst v požár. V takovém momentu vás napadne ledacos. Náhle mne napadla slova: „Pokus se podívat na problém z druhého břehu řeky. Když stojíš na opačném břehu než já, pak z Tvého pohledu teče řeka opačným směrem, zatímco když se postavíš … Číst dál Konflikt

Psychosociální stres a onemocnění metabolismu

Souvislost mezi psychosociálním stresem a metabolickým onemocněním je jednoznačně potvrzena. Výzkumy potvrzují, že přetrvávající stresová aktivace osy SAM (sympato-adeno-medulární)  a osy HPA (hypotalamo-pituitárně-adrenální) spojená se stresem a také indukce vrozeného imunitního systému zvyšuje systémový zánět. Systémový zánět (SI) je výsledkem uvolňování prozánětlivých cytokinů z imunitních buněk a chronické aktivace vrozeného imunitního systému. Zatímco SI může … Číst dál Psychosociální stres a onemocnění metabolismu

Relativita a absolutno

Od té doby, co byla poprvé navržena teorie obecné relativity, byli vědci nuceni přemýšlet, co by mohlo existovat před vznikem vesmíru – tj. před Velkým třeskem? Je zajímavé, že tato otázka se vyřešila teoretickou existencí gravitační singularity tedy bodu v časoprostoru, kde neplatí nám známé fyzikální zákony. A zatímco okolo této teorie přetrvávají nevyřešené problémy, … Číst dál Relativita a absolutno

Nechceme hospodařit

Nechceme hospodařit s tím, co nám předali naši prapředkové. Nechceme hospodařit s tím, co nám poskytuje příroda. Nechceme hospodařit s tím, co nám s velkým úsilím vydobyli výzkumníci všech možných oborů, dokonce toho zneužíváme jen a jen ke svému vlastnímu sobectví. Důsledky našeho nehospodaření jsou stále jasnější, ale my je nechceme akceptovat. Např. extrémní chudoba ve světě v protikladu s neuvěřitelným … Číst dál Nechceme hospodařit

Vysoká účinnost našich terapií posiluje výkonnost organismu

Homeostáza je schopnost organismu odolávat stresu, virovým a bakteriálním nemocím, schopnost rychlému zotavení po operaci nebo zraněních, schopnost odolávat stresu v mezilidských vztazích, schopnost odolávat extrémním výkyvům počasí, změně životních situací jako úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání, změna trvalého pobytu apod. Homeostáza je obecněji řečeno schopnost živých organismů udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou … Číst dál Vysoká účinnost našich terapií posiluje výkonnost organismu

Relaxace dýcháním

Při nádechu je aktivní sympaticus – mozkový systém, který nás povzbuzuje a který se také uplatňuje při stresu. Výdech, to je naopak činnost parasympatiku, který má antistresové, uklidňující, relaxační účinky. Delší výdech než nádech tedy znamená uvolnění a zklidnění. Dýchání pomáhá získat odstup od aktuálního stresu, uklidňuje a propojuje nás s naším tělem. Stačí pár … Číst dál Relaxace dýcháním

Chronický psychosociální stres

Akutní stres je velmi významný mechanismus obrany jedince a jeho schopnosti adaptace v prostředí. Je to jeden z hlavních signálů aktivizujících všechny regulační systémy imunitní, endokrinní i nervový. Tento velmi cenný nástroj jsme jako lidstvo získali v průběhu evolučního vývoje. Bohužel změny zejména během společenského vývoje řadu perfektně fungujících stresových aktivačních mechanismů obrátily v nevýhodu. … Číst dál Chronický psychosociální stres