REGENERACE KLOUBU

Regenerací především tzv. velkých kloubů (ramenní, kyčelní, kolenní) rozumíme léčbu těchto kloubů po úrazech, při zánětech (artritida), po operacích atd.

Princip metody je zcela jednoduchý a spočívá ve vhodném obložení kloubu skupinou baněk, ve kterých se vytvoří přiměřený podtlak. Následně může dojít k mírnému nárůstu bolesti, postupně však bolest ustupuje až do úplného vymizení.

Kontraindikace:

  • akutní trombózy a tromboflexibility (hluboké a povrchové záněty žil)
  • rozsáhlé varixy (pouze v místě výskytu)
  • aneurysma (výduť) (pouze v místě výskytu)
  • akutní otevřené rány
  • hnisavé infekce
  • rakovina

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv