Masáže Kroměříž děkují

bankovani_Firma Masáže Kroměříž tímto děkuje všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na druhé přednášce týkající se problematiky fyzioterapie.
Zvláštní dík patří za jejich odborné a inspirativní dotazy. Omlouváme se za ty, které nebyly uspokojivě zodpovězeny, avšak inspirovaly nás k zamyšlení a následné korekci v postupech našich klasických terapií.