DORNOVA METODA

Dornova metoda - masáže Kroměříž

Kontraindikace DM :

Osteoporóza, endoprotéza (nebo jakákoliv jiná kostní náhrada), artróza 4. stupně (artróza 3.stupně se zvýšenou opatrností a po zvážení terapeuta), Bechtěrevova nemoc, operace páteře, revmatoidní artritida, meziobratlová ploténka (vyhřezlá, zničená, operovaná), rakovina, před uplynutím lhůty 1 roku (lékařské ošetření, úraz, nemoc), těhotenství.

Význam metody DM :

DM se v podstatě týká řešení všech zdravotních potíží. Problémy, které nás trápí, jsou až druhotné. Prvotní příčina spočívá v posunutí pohyblivých kosterních spojů ( kloubů, obratlů, žeber, kolenní čéšky atd.) a s nimi souvisejícího uvolnění resp. zatuhnutí úponů a svalů. Počátek tohoto stavu je možno v naprosté většině případů hledat ve „vysunuté“ kyčli, která „nesedí“ v kyčelním pouzdru tak, jak by měla, a proto se vlastně takřka „rozloží“ celá kosterní stavba. Jedním z důsledků je pak narušení správného tvaru páteřního kanálu (skoliózy), což působí na nervy uvnitř míšního kanálu. Posunutí jednotlivých obratlů a uvolnění resp. zatuhnutí páteřních úponů a svalů zase ovlivňuje nervy vycházející z obratlových otvorů a ty zase ovlivňují tělesné orgány s nimiž jsou propojeny.

Mechanizmus DM :

Zásadní princip je možno stručně popsat slovy „pracuj proti  – v dynamickém režimu“. „Pracuj proti“ znamená, že působíme tlakem, který směřuje proti směru vychýlení kosti. „Dynamický režim“ znamená, že při působení tlaku zapojíme do práce svaly (kývání nohou, rukou, krkem), které s napravovanou oblastí nemusí přímo souviset. V rytmu práce těchto svalů  přitom pacient nadechuje a vydechuje . Tímto principem postupně (ideální je „laskavovlezlá bolest“) posunujeme kosterní spojení do vzájemně optimální pozice. Pozn.: před použitím samotné DM je vhodné si příslušné svaly a úpony uvolnit klasickou masáží nebo výhodně metodou baňkováním.

Cíl DM :

Optimální nastavení vzájemné polohy pohyblivých kosterních spojů ( kloubů, obratlů, žeber, kolenní čéšky atd.) do ideální polohy se současným uvolněním resp. zpevněním odpovídajících úponů a svalů. V důsledku toho nedochází k abnormálnímu dráždění nervů míšního kanálu jakožto i nervů vycházejících z páteřních obratlových otvorů. Takto nedochází k narušování normálního přenosu informací z mozku do tělesných orgánů a opačně.

Závěr :

DM je jemná manuální terapie, při které dochází k návratu pohyblivých kosterních spojení ( kloubů, obratlů, žeber, kolenní čéšky atd.) do správné polohy. Děje se tak za aktivní účasti nejen terapeuta, ale také pacienta. Ten provádí volný pohyb nohou, rukou, krkem podle instrukce terapeuta, který současně působí přímo v místě špatného vzájemného posazení pohyblivých kosterních spojení tlakem dlaně či palce, přičemž dochází k bezpečnému uvolnění příslušné blokády. Na rozdíl od metody chiropraxe je to metoda šetrná. Nedochází k šoku a mikrotraumatům ve svalech, vazech čí kostech, jak se to může odehrát při trakcích. Takový postup obvykle vede k opětnému zablokování, poněvadž sval raději příjme vlídné zacházení a „domluvu po dobrém“. Jiný přístup „chápe“ jako výzvu k boji, a bývá silným bojovníkem – většinou vyhrává. Při DM se sval zaměstnává jeho nejpřirozenější činností – pohybem, a nemá tak potřebu se bránit, protože respektujeme jeho přirozenost a důležitost. DM vyznává zásadu léčby maximálně na prahu bolesti. Mírná bolest způsobená tlakem palce či dlaně rychle odeznívá.

Najdete nás v Kroměříži zde: Masáže Kroměříž

Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž Dornova metoda - masáže Kroměříž