MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Krevní kapiláry neustále propouštějí do tkání určité množství krevních bílkovin, které nemohou být zpětně absorbovány krevním kapilárním řečištěm. Jejich odvádění z tkání a návrat do krevního oběhu je úkolem mízního systému. Mízní systém zabezpečuje transport tekutin z tkání. Denně se vytvoří 2 litry mízy, jež se může zvýšit až na 30 litrů. Dojde-li v mízním oběhu z nějakého důvodu ke snížení transportní kapacity, dochází k hromadění vody ve tkáních a tak vzniká otok – lymfedém.

Manuální lymfodrenáž je speciální technika, která aktivuje mízu v mízním systému jak na povrchu tak i v hloubce. V lymfatickém systému je cca 80 % lymfatických cest v podkoží,

zbytek protéká mezi orgány a cévami. Manuální lymfodrenáž musí být příjemná a nesmí bolet. Při manuální lymfodrenáži nesmí dojít k zčervenání resp. prokrvení kůže. Provádíme ji tak, že hýbeme kůží a podkožím, netlačíme na sval. To jsou základní rozdíly od klasické masáže. V některých případech se provádí klasická masáž proti toku lymfy. Proto před každou klasickou masáží by měla být provedena lymfodrenáž hlavních lymfatických uzlin (oblast profundu, terminu, axilu nebo třísel. Jednotlivé tahy lymfodrenáže trvají cca 2 vteřiny.

Manuální lymfodrenáž by měla provádět pozvolna, protože nesouvislé tahy ztrácí efekt a mohou být bolestivé. Manuální lymfodrenáž má 2 fáze. První uvolnění a druhá vlastní drenáž.

První hmat uvolňuje a následně vede mízu z periferie mízního systému do nejbližších mízních uzlin, dále do centra t.j. terminu, kde se vlévá z lymfatického systému do žilního, dále pak z ledvin močí ven. Před každou lymfodrenáží by měl lymfoterapeut provést s klientem pohovor.

Při manuální lymfodrenáži dochází k regeneraci imunitního systému odváděním toxinů z těla a snižováním otoků různého původu (po zlomeninách a operacích, otoků kloubů, otoků žilního původu). Manuální lymfodrenáž je vhodná při únavě končetin, pro všechny kteří mají stojící či sedavé zaměstnání, dále při bolestech hlavy,v těhotenství a při žilní nedostatečnosti.

Nervová zakončení a kapiláry jsou k živým vrstvám pokožky přiváděny dermálnímy papilami. Pokud tyto prasknou, rozleje se krev  do okolní tkáně a objeví se hematom. Papily přivádějí k pokožce také lymfatické kapiláry, které odplavují buněčné zplodiny a tak napomáhají zneškodňovat toxiny a škodlivé organizmy. Tyto kapiláry jsou bez chlopní a jejich plexus umožňuje volný tok lymfy všemi směry. Tato oblast lymfatického systému je doménou práce manuální lymfodrenáže až do oblasti podkoží, kde se objevují chlopně v mízním systému v prekolektorech a kolektorech. Zmíněné prekolektory vedou lymfu z nejpovrchovějších vrstev kůže do hlouběji položených vrstev kůže a podkoží. Mízní cesty s chlopněmi jsou vybaveny ještě svalovinou. Tyto regulují směr toku lymfy a jsou podřízeny větším lymfatickým oblastem s příslušnými spádovými uzlinami do svodných uzlinových oblastí. Rovněž se klade důraz na znalost lymfatického rozvodí. Toto rozvodí nepředstavuje absolutní hranice, ale přemosťuje lymfatická spojení.

Najdete nás v Kroměříži zde: Masáže Kroměříž