Z historie masáže

Historie klasické masáže

V historii lidstva patří masáž k nejstarším léčebným prostředkům. Byla zřejmě používána již v pravěku. Bolesti poraněných míst lze mírnit nebo i odstranit třením, či hnětením, což jsou základní masérské hmaty.

Nejstarší písemné památky o masáži jsou známy z Egypta. V Ebersově papyrusu, který někteří badatelé datují až do doby 5000 let př.n..l., je uváděna masáž jako jeden z možných léčebných prostředků. Rovněž z Číny přicházejí velmi staré písemné zprávy. V kánonu Nei Thing Sou Wen, který pravděpodobně napsal Houang-Ti (asi 3700 let př.n.l.), je pojednání o použití masáže a gymnastiky v péči o tělo.

Indie je další zemí, kde byla masáž využívána už v nejstarších dobách jako součást osobní denní hygieny. Při válečném tažení do indie zjistil Alexandr Veliký (r. 327 př.n.l.), že indičtí lékaři velmi často používali masáže jako léčebného prostředku.

Z bible je známo, jak Máří Magdaléna umyla Kristu nohy, otřela je vlastnímy vlasy a mazala vonnou mastí. To byla vlastně nejen pocta, ale i osvěžující masáž.

Řekové znali dobře léčebnou masáž, které používali už před Hippokratem (žil v r. 460-370 př.n.l.) k léčbě zlomenin, což si dnes jen těžko dovedeme představit.

Hippokrates poznal, že vhodnou masáží lze napjaté svaly uvolňovat a svaly ochablé utužovat. Věděl, že mírná masáž podporuje přírustek na tělesné hmotnosti, vydatná masáž působí naopak. Znal také příznivý účinek masáže na krevní oběh, nespavost, hojení následků poranění atd.

Historie manuální lymfodrenáže

Existence mízních cév byla známa již Hippokratovi (460 – 377 před Kristem), Aristoteles (384 – 322 před Kr.) popisuje „cévy s bílou krví“. Tyto poznatky upadly do zapomenutí.

Teprve Gaspar Asllius (1581 – 1651 po Kristu), profesor v Pavii objevil mízní cévy, později pecquet (1651 po Kr.). Podrobněji popsali mízní systém Rudbeck (1630 po Kr.) a Bartholius (1714 po Kr.). O poznání mízního systému se zasloužil anglický chirurg J. B. Konmoth (1952 po Kr.). V Essenu byla založena první škola man. Lymfodrenáže. 2.11. 1992 proběhlo první školení man. lymfodrenáže v Karlových Varech, které inicioval a prováděl MUDr. M Bechyně, Csc. Tato školení prováděl do r.1994 v Praze a od r. 1995 v brně až do r. 2003. Poslední kurz v srpnu 2003 již nedokončil, a v říjnu t.r. zemřel. MUDr. Bechyněe zasloužil o rozšíření této metody, a proškoloval lékaře, zdravotníky a maséry pro Českou i Slovenskou republiku.