KLASICKÁ MASÁŽ

Klasická masáž - masáže Kroměříž

KLASICKÁ (SPORTOVNÍ, LÉČEBNÁ) MASÁŽ

je uspořádaný soubor vhodných masérských hmatů, které mají působit preventivně proti ztuhnutí příčně pruhovaného svalstva, zbavit tělo únavy, urychlit zotavení po namáhavé fyzické či psychické činnosti. Klasická masáž se také používá k doléčování některých zranění těla.

Pro kvalitního maséra nestačí znalost všech skupin a druhů masérských hmatů, dokonce nestačí umět je zručně a správně provádět. Klasická masáž z těchto schopností vznikne až tehdy, když hmaty provádíme ve správném pořadí, tedy uspořádaně.

V případě zranění není okamžité užití masáže zraněného místa vhodné, naopak může tělo poškodit.Správná léčba začíná diagnózou, kterou provede lékař. Lékař určuje další postup léčení a také ve které fázi hojení se má masáž použít. V této fázi masáž prospívá a někdy znamená nenahraditelnou službu na cestě k rychlejšímu  a hlavně plnému uzdravení. Jde tedy o fázi rehabilitace – doléčování.

Podle výběru hmatů, jejich směru, rytmu a intenzity, popř. podle použitého pomocného prostředku, můžeme dosáhnout odlišných cílů až protichůdných účinků.

Mechanický účinek masáže spočívá v podpoře návratu žilní krve a mízy z periférie do oběhového centra. Předpokladem pro pochopení jsou alespoň základní znalosti stavby a funkce oběhu krve a mízy (lymfy). Dříve, kdy byl znám pouze mechanický účinek masáže, se podstata únavy ze svalového výkonu zjednodušeně považovala za nahromadění únavových látek (např. kyseliny mléčné) ve svalech. Proto se tehdy masérské hmaty prováděly ve směru návratu žilní krve a mízy k oběhovému centru, tedy od periferie k srdci. V současnosti víme, že toto pravidlo platí jen pro ty hmaty, které tento účinek očividně ovlivňují.

Biochemický účinek. Například po kolmém tlesknutí na záda tyto okamžitě zčervenají. Tento efekt vzniká rozšířením krevních vlásečnic a drobných cév v kůži, jehož příčinou je aktivizace histaminu nebo acetylcholinu.

Reflexní účinek. Pro výklad zajímavých a překvapivých reflexních účinků se nehodí takové reflexy, při nichž se reakce projevuje v místě podráždění, nýbrž reflexy, u nichž odstředivá dráha reflexního oblouku končí ve značně vzdálených místech od místa podráždění. Ale toto již spadá do oblasti reflexní terapie.

Najdete nás v Kroměříži zde: Masáže Kroměříž

Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž Klasická masáž - masáže Kroměříž