Komplexní přístup k léčbě pacienta

Ve fy Masáže Kroměříž přistupujeme k problémům našich klientů zásadně komplexně. Představte si, že řídíte obrovský symfonický orchestr. A nyní si představte, že řídíte 1000 takových orchestrů. Uřídit takové množství hudebníků tak, aby ani jeden z nich nezahrál falešný tón, to už musíte být dirigent s velkým „D“. A nyní si představte, že v lidském organismu je takových „orchestrů“ (=systémů jako např.: imunitní, endokrinní, kardiovaskulární, pohybový, neurologický, dýchací atd., atd., atd.) takřka nesčetné množství. Je to něco fascinujícího. A k tomu všemu ještě musí fungovat synchronizovaně! (=každá částečka systému musí ve správné době vykonat správnou práci).

Organismus, ve kterém probíhá nesčetné množství procesů v jednom okamžiku, je třeba regenerovat co nejkomplexnější terapií.

Naše klasická medicína se vzhledem ke složitosti organismu stále více specializuje, na druhou stranu vzhledem ke komplexnímu fungování organismu nutně vzniká stále více medicínských mezioborových disciplín.

Praktickým příkladem mezi úzkou specializací v medicíně a komplexním fungováním organismu je pacient, který navštěvuje někdy až 5 lékařů specialistů. Tito lékaři by měli být v ideálním případě „propojeni on line“. To znamená, jestliže jeden z nich provede změnu v léčbě pacienta, ostatní 4 lékaři by o tom měli být informováni takřka „online“.

Hovoříme-li o komplexním fungování organismu, je nutno zdůraznit ještě psychický aspekt.  Ovšem to není jen otázka medicínské disciplíny psychiatrie, ale otázka zcela nového pohledu na klasickou medicínu.

UPOZORNĚNÍ

Fy Masáže Kroměříž má od 13. 8. do 17. 8. 2018 uzavřeno.

Pro objednání volejte na tel.: 732523597

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem jen a jen to Dobré.

Komplexní medicína

Nárůst počtu depresivních pacientů vnímám jako reflexi zběsilého způsobu života. Lidé už  tempu nestačí, a přesto jsou neustále nabádáni: „Vy nestačíte, selháváte, běžte k doktorovi, musíte se léčit.“ Podle nejnovějších údajů psychiatrické společnosti nejméně 650 tisíc lidí u nás bere soustavně antidepresiva. A to jsou jen ti podchycení. Mnoho lidí bere psychofarmaka nahodile, mimo jakoukoliv evidenci. Jak je to možné? Společenský systém je založený na individualismu, dravosti, expanzi. Musíme neustále růst. My už ale dál růst nemůžeme a nesmíme! Měli bychom se zastavit a zamyslet, jak chceme dál, jako jednotlivci i společnost, žít. Jednou se růst musí zastavit, a pokud se nezastaví, tak už je to nekontrolovaný růst. Jako rakovina. Společenský systém expanduje jako rakovinné bujení. Pokud si to nepřiznáme, tak nás zahubí.

 

Moc mne těší, že lidé začínají svým nemocem rozumět. Zájem o komplexní medicínu je drtivý. Naše kapacity jsou ale totálně vyčerpány. Mohl bych vyšetřovat od rána do noci, lidé stojí ve frontách, vydávají se pořadová čísla, pozvání k besedám a žádosti o rozhovory se jen hrnou. Všichni volají o pomoc, jen málokdo je ochotný pomáhat. My už ale společenskou poptávku nedokážeme uspokojit bez společenské podpory. Nový obsah medicíny potřebuje také novou formu zdravotnictví. V současném systému je lékař motivován k tomu, aby hodně ordinoval, hodně vyšetřoval, hodně léčil. Pokud by pacienta uzdravil tím, že mu poradí, jak má změnit chování, dělá to sobě na úkor. Ve výkonovém systému se neuživí. Důsledkem jsou náklady, které už stát nedokáže zaplatit. Obrovská spousta vyšetření a prášků se ordinuje úplně zbytečně. Proto říkám: „Došli jsme do slepé uličky. Zastavme se a začněme společně, od základů, budovat nový systém. To za nás žádný politik neudělá“.

 

Výňatek z rozhovoru s MUDr. Janem Hnízdilem

I vy můžete

Napadají vás někdy slova: „kam ten svět jenom spěje“? „Mládí už neumí ani pozdravit“. „Vždyť už ani ta příroda se nechová normálně“. Buďte klidní. Toho dobrého je na světě mnohem víc, než si na první pohled myslíme. Jen není tolik vidět jako to zlé. A mladí? Mladí lidé si dnes tzv. adoptují babičky a dědečky úplně cizí lidi žijící v domovech seniorů nebo jinak osaměle žijící, a pravidelně je chodí navštěvovat. Jsou to krásní mladí lidé, kteří jsou budoucností našeho národa. A příroda? Ano, je třeba chránit křehkou rovnováhu v přírodě. Myslíte si, že přírodní procesy nemůžete ovlivnit. Ale můžete. Až se někdy vydáte na procházku do přírody, nezapomeňte si vzít s sebou do kapsy pár žaludů a do ruky nějakou suchou větev, o kterou se můžete opírat. A jak tak půjdete, občas tou suchou větví udělejte v zemi jamku do hloubky asi jako je váš palec, a do té jamky vložte žalud zašpičatělým koncem dolů. Pak semínko lehce zahrňte hlínou. To by v tom byl čert, aby se aspoň jeden doubek neujal, a nevyrostl z něho statný dub. A až pak jednou půjdete těmi místy s vnoučaty, možná jim budete mít o čem vyprávět. Pro vaši inspiraci vám fy Masáže Kroměříž doporučuje přečíst si malinkou knížečku Muž, který sázel stromy.

I vy můžete změnit svět!

Zakladatel analytické psychologie

Psychiatr K. G. Jung (1875-1961) na základě celoživotního zkoumání nevědomé psyché a ve spolupráci s nositelem Nobelovy ceny fyzikem Wolfgangem Paulim postuloval princip synchronicity jako princip akauzálních smysluplných souvislostí a uvedl výdobytky moderní psychologie nevědomí do vztahu k výsledkům moderní přírodovědy.

Výňatek z jungovy analytické psychologie: „To, že naše léčebny pro duševně choré monstrózně rostou, není z důvodu, že by se zvyšoval absolutně přírůstek duševních chorob, příčinou je fakt, že nedovedeme snášet nenormální lidi, takže je zjevně mnohem více šílených lidí než dříve.“

„Nikdy nemůžeme mít obraz absolutna, protože naše vědomí je příliš úzké; můžeme vidět pouze záblesky existence. Je to stále, jako bychom se dívali štěrbinou, takže vidíme pouze jednotlivý okamžik. Oblast nevědomí je obrovská a stále souvislá, zatímco oblast vědomí je omezené pole okamžitého pohledu.“

G. Jung je vrstevníkem A. Einsteina, a to co pro fyzikální a matematickou vědu znamená Einstein, to pro moderní psychiatrii a přírodovědu znamená Jung.

Přirozené posilování aneb zapomeňte na mučení v posilovně

Sečení kosou je výborným cvičením pro záda, břišní a další svaly. Navíc při sečení dochází k tzv. hlubokému dýchání, a sekáč se doslova splývá s okolní přírodou. Kosení je příjemným zážitkem, proto se k němu stále více lidí vrací. Důležité je se ke kosení umět správně postavit tak, abyste se zbytečně nenadřeli. Nejlépe začínat s ostříleným sekáčem, kterých už dnes u nás není nazbyt. Nehovořím o Švýcarsku, kde sečení kosou je samozřejmostí. Při kosení se méně unavíme, pokud pohyb začíná od nohou, postupně zapojujeme břišní svaly a celý trup, a tím odlehčíme rukám. Zvláště mladí lidé se pomalu ale jistě vrací k přirozenému tedy normálnímu způsobu života.

Sečení kosou je šetrné k přírodě, nedělá hluk a nespaluje fosilní paliva.

Fy Masáže Kroměříž doporučuje: nebojte se pustit do sečení kosou, i když vás to bude zpočátku odrazovat.

Někdy zbytečně bloudíme (II.)

Náš život je především otázka vztahů. Vztahů mezi lidmi. Často hledáme cestu, jak dosáhnout dobrých vztahů s lidmi tím, že napravujeme ty druhé, zatímco nejlepší cesta je napravit (opravit) nejdříve sám sebe. Jistou analogii lze nalézt také v tom, že se snažíme milovat ty druhé, zatímco sebe dáváme až na druhé místo. Pro ilustraci uvedeme příběh. V jedné škole se odehrál následující experiment. Psycholog ve sborovně rozdělil skupině učitelů tabulku čokolády. Každému dal jeden kousek a pobídl pedagogy, aby se sami rozhodli, jak s tím kouskem pochoutky naloží. Učitelé se začali navzájem obdarovávat až na jednoho, který ten kousek bez váhání zbaštil. Tento jediný učitel dostal od pana psychologa jedničku s pochvalou.

V hlubině naší bytosti začíná cesta k lepšímu světu.

Fy Masáže Kroměříž přeje všem lidem, aby dokázali milovat nejen druhé, ale také sami sebe.

Někdy zbytečně bloudíme (I.)

Nejvhodnější regenerační metody jsou často ty, které jsou nám bližší, víc než si myslíme. Podobně místa vhodná pro odpočinek jsou tak blízko, takřka za domem. Přesto máme tendenci hledat doslova exotické terapie nebo putovat za odpočinkem třeba až na druhý konec Země. Nehledě k tomu, že zbytečně zatěžujeme svůj organismus a životní prostředí.

Naše fy Masáže Kroměříž vám vše přeje zvláště v době dovolených co nejlepší odpočinek pro váš organismus.

Spojte příjemné s užitečným

Naše fy Masáže Kroměříž vám nabízí komplexní regeneraci spojenou s prevencí prostřednictvím vysoce profesionálních metod.  Komplexní medicínou, která je zvláště v současnosti tolik potřebná, se nezabývá dostatek lékařů. Nejen vaše klouby je možno elegantně zregenerovat během jedné návštěvy u nás. V prostředí, kde se můžete cítit nejen jako ale skutečně doma, zakusíte příjemný pocit regenerace celého vašeho organismu. Na vaši návštěvu se těší vaše Masáže Kroměříž.

Dobře prožít dnešní den

Ať jsem komunista, křesťan, chuďas nebo boháč, mám hledat svoji jedinečnou životní cestu, jinak řečeno dobře prožít své dnešní dnes. Utkvěla mně v hlavě slova jedné prosté ženy: „Člověk chce být klamán“.  Nejdříve jsem si řekl, to je přece nesmysl, jak může chtít být někdo dobrovolně ohlupován? Ale postupem času jsem si uvědomil, kolik prázdných řečí namluvím, kolik nesmyslných činností vykonám. Vždyť skutečně dokonce často ohlupuji sám sebe.

Kdysi dávno žil jeden sedlák, který musel těžce pracovat, protože byl pověřený, převzít hospodářství po svých předcích, ale zároveň se finančně vyrovnat se svými čtyřmi sourozenci. Selský grunt s výborným hovězím chovem a rostlinnou výrobou byl tak zatížen dluhem. A kdo někdy pracoval v zemědělství, dokáže si představit, jak těžké je splácet dluh. Tomu sedlákovi se to podařilo, a dluh splatil. Ale pak přišla tzv. kolektivizace a to, co bylo jeho životem, mu bylo ukradeno. Za nedlouho zemřel.

Nedávno jsem se setkal s podobným sedlákem, který trpěl navíc rakovinou, ale kdoví, snad právě to hospodářství zvlášť chov hovězího dobytka, a výroba vynikajících mléčných výrobků, jej držel nad vodou.  Kdo se v dnešní době u nás zabývá zemědělstvím, zvlášť kvalitním živočišným chovem, to má velmi náročné.

Když dnes sleduji milionovou armádu nejrůznějších státních úřednických profesí, pod kterými se skrývají nepochopitelné činnosti, táži se sám sebe : „Není ten život přece jen divadlo?“

I přes náročný život malých živnostníků či firem, věřím že přežijí, protože právě tito se svou invencí  jsou „motorem“ národního hospodářství. Navíc jsou nám takřka terapeutickými vzory, jak prožít smysluplně a dobře dnešní den.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv