Spojte příjemné s užitečným

Naše fy Masáže Kroměříž vám nabízí komplexní regeneraci spojenou s prevencí prostřednictvím vysoce profesionálních metod.  Komplexní medicínou, která je zvláště v současnosti tolik potřebná, se nezabývá dostatek lékařů. Nejen vaše klouby je možno elegantně zregenerovat během jedné návštěvy u nás. V prostředí, kde se můžete cítit nejen jako ale skutečně doma, zakusíte příjemný pocit regenerace celého vašeho organismu. Na vaši návštěvu se těší vaše Masáže Kroměříž.

Dobře prožít dnešní den

Ať jsem komunista, křesťan, chuďas nebo boháč, mám hledat svoji jedinečnou životní cestu, jinak řečeno dobře prožít své dnešní dnes. Utkvěla mně v hlavě slova jedné prosté ženy: „Člověk chce být klamán“.  Nejdříve jsem si řekl, to je přece nesmysl, jak může chtít být někdo dobrovolně ohlupován? Ale postupem času jsem si uvědomil, kolik prázdných řečí namluvím, kolik nesmyslných činností vykonám. Vždyť skutečně dokonce často ohlupuji sám sebe.

Kdysi dávno žil jeden sedlák, který musel těžce pracovat, protože byl pověřený, převzít hospodářství po svých předcích, ale zároveň se finančně vyrovnat se svými čtyřmi sourozenci. Selský grunt s výborným hovězím chovem a rostlinnou výrobou byl tak zatížen dluhem. A kdo někdy pracoval v zemědělství, dokáže si představit, jak těžké je splácet dluh. Tomu sedlákovi se to podařilo, a dluh splatil. Ale pak přišla tzv. kolektivizace a to, co bylo jeho životem, mu bylo ukradeno. Za nedlouho zemřel.

Nedávno jsem se setkal s podobným sedlákem, který trpěl navíc rakovinou, ale kdoví, snad právě to hospodářství zvlášť chov hovězího dobytka, a výroba vynikajících mléčných výrobků, jej držel nad vodou.  Kdo se v dnešní době u nás zabývá zemědělstvím, zvlášť kvalitním živočišným chovem, to má velmi náročné.

Když dnes sleduji milionovou armádu nejrůznějších státních úřednických profesí, pod kterými se skrývají nepochopitelné činnosti, táži se sám sebe : „Není ten život přece jen divadlo?“

I přes náročný život malých živnostníků či firem, věřím že přežijí, protože právě tito se svou invencí  jsou „motorem“ národního hospodářství. Navíc jsou nám takřka terapeutickými vzory, jak prožít smysluplně a dobře dnešní den.

UPOZORNĚNÍ

Fy Masáže Kroměříž má od 30. 3. do 2. 4. 2018 uzavřeno.

Děkujeme za pochopení a přejeme dar Zdraví.

 

 

Paradoxy současnosti

Z jednoho hlediska je relativně rychlý technologický pokrok naší civilizace pozitivní. Např. přístrojový pokrok v medicíně, intenzifikace v zemědělství, rychlost v dopravě a informatice atd. Z jiného pohledu rychlost evolučního vývoje člověka jako živého organizmu výrazně koliduje s rychlostí shora zmíněného technologického vývoje. Tato kolize ovšem vyvolává spoustu problémů např. prodlužování lidského věku za cenu horší kvality, zvyšování výnosů v rostlinné a živočišné výrobě, opět za cenu horší kvality potravin, zrychlení dopravní dostupnosti, opět za cenu zhoršování životního prostředí, zrychlování informovanosti opět za cenu nekvalitních informací. Jestliže pokrok ve shora zmíněných oborech výrazně kolidoval s evolučním vývojem člověka, pak v jednom oboru dochází doslova k explozivní kolizi. Tímto oborem je genetické inženýrství a jeho „odvážné“ pokusy zasahovat do lidského genomu. Zde se rozvoj genetické technologie dotýká jednoho z aspektů samotného vzniku lidské bytosti. Člověk se liší od ostatní přírody touhou po absolutním poznání, a tedy člověk nutně touží překročit hranici absolutního poznání. Uvedená negativa jsou ve srovnání s tímto pouhou legrací. Zde legrace končí. Člověk jako lidská bytost nemůže překročit sama sebe. To ostatně potvrzuje i samotná věda. Překročí-li člověk nepřekročitelné, pak to bude největší a sebezničující paradox lidské civilizace.

Fy Masáže Kroměříž přeje a vyprošuje všem lidem dar Zdraví, do kterého zahrnuje také zdravý selský rozum.

Přání

Fy Masáže Kroměříž přeje k Vánocům a do celého nastávajícího roku 2018 všem svým klientům a vůbec všem lidem dobré vůle dar Zdraví. Tedy zdravé mezilidské vztahy, psychické a fyzické zdraví.

Nárůst zánětů

Mezi negativa dnešní doby patří vysoký nárůst zánětů, zvláště autoimunitních např. bronchitida, revmatoidní artritida, divertikulitida, gastritida a celá řada dalších. Když konzultujeme příčiny tohoto stavu s lékaři specialisty, většina se shoduje v následujících faktorech. Požíváme stravu, která víceméně překyseluje organismus. Dalším negativem je spěch nebo stres organismu při konzumaci potravy. Ve fy Masáže Kroměříž používáme speciální terapii, která vykazuje výrazně protizánětlivé účinky. Jako doplněk k této terapii doporučujeme konzumaci jedné polévkové lžíce denně surového rybího tuku přesněji Jecoris aselli oleum, který má už bezmála stoletou tradici. Jeho pozitvní účinky na kardiovaskulární, neurologický a imunitní systém jsou klinicky podloženy.

Bolesti kloubů

V místech vazů, šlach, chrupavek, apod. se usazují odpadní látky, které difundují dovnitř těchto tkání. Tyto tkáně pak otékají, zhoršuje se jejich pevnost a elasticita. Klouby začínají bolet. Pomocí naší unikátní metody dochází k jejich velmi rychlé regeneraci tak, že odpadní látky se dostávají do lymfatického systému a žilními a močovými cestami ven z těla. Obnovuje se jejich elasticita a pevnost. Zhoršováním elasticity vazů dochází k přetěžování chrupavek a ty se pak rychleji opotřebovavají. Naše metoda obnovuje elasticitu vazů a tím šetří kluzné plochy v kloubech. Fy Masáže Kroměříž doporučuje využít unikátní regenerace všech kloubů včetně SI skloubení (bolesti v křížích), protože jen tak si zachováte zdravé a plně funkční klouby.

Advent

Fy Masáže Kroměříž přeje pokojné a hluboké prožití doby adventní.

Hospodaření se svou energií

Schopnost rozumného hospodaření se svou energií je umění vyznat se v životě. Energie člověka se týká jak fyzické tak duševní stránky jeho těla. Tato energie podléhá obecně známému přírodnímu zákonu zachování energie. V souvislosti s energií je třeba definovat dva zásadní pojmy. Rovnoměrnost a záložní energii. Rovnoměrnost by měla být samozřejmostí nejen v čase pracovního procesu, ale také v čase regenerace. Rovnoměrnost zátěže je významným aspektem takřka u všech strojů a přístrojů. Tím více by aspekt rovnoměrnosti měl být spojován s lidskou činností. Bohužel je tomu v dnešní technologicky vyspělé společnosti často právě naopak. Nerovnoměrnou zátěží se lidský organismus daleko rychleji vyčerpá. Regenerace pak vyžaduje mnohem více času. Proto klademe důraz na pravidelnost regenerace, které pak v konečném důsledku člověku přinese především lepší zdraví, úsporu času a peněz. Záložní energie se týká náhlých životních situací jako např. nemoc, ztráta blízkého člověka, ztráta zaměstnání apod., které nás značně vyčerpají, a ten, kdo žije a pracuje tzv. na doraz, tedy bez jakési energetické rezervy, může zkolabovat. Proto zdůrazňujeme svým klientům, když po regeneraci organismu pocítí více sil, aby to pro ně nebyl signál ke zvýšení pracovního výkonu, ale aby si získanou rezervu uchovávali jako záložní.

Dlouhodobá účinnost masáže baňkováním

Naše unikátní masáž baňkováním primárně regeneruje pohybový systém těla, aktivizuje imunitní systém, blahodárně působí na neurologický a na další systémy těla, a tyto systémy pak sekundárně ovlivňují oblast psychiky. Psychika pak zpětně působí na tělesnou stránku organismu. Tedy jedná se o vzájemnou regeneraci těla a jeho psychiky.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv