Masáže Kroměříž děkují

 

PŘEDNÁŠKA_3Masáže Kroměříž tímto děkují všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Odpuštění

Co je to vlastně odpuštění?  Odpustit neznamená zapomenout. To snad ani nejde a někdy by to ani nebylo dobré. Odpustit znamená pustit na svobodu. Netrvat na pomstě, vyrovnání, odplatě. Nebýt soudcem. Pokud nezakusíme, že jsme milováni, že někomu na nás záleží, že jsme pro někoho vzácní a jedineční, velmi často sami neumíme mít rádi a myslet na druhé. Častou příčinou tohoto problému bývají naši rodiče. Stává se, že na nás byli svým způsobem agresivní. Máme pocit, že nás nepřijali. Na druhou stranu nikdo jsme nebyli u toho, když se narodili náš otec či matka. Nevíme, jak (ne)byli přijati, jak se k nim chovali jejich rodiče, kolik lásky (opravdové bezpodmínečné lásky) zakusili.

Ve fy Masáže Kroměříž téměř každodenně zakoušíme, jak uzdravující proces je odpuštění.

„Slabí neumí odpouštět, odpuštění je vlastností silných.(Mahatma Ghandí)

Zánět versus rakovina

Jednoduše řečeno, v místě kde není zánět, není potřeba, aby se tam přemísťovalo zvýšené množství buněk imunitního systému. Následně nepřichází z daného místa zvýšení požadavků  na přísun živin a tvorbu nových „zásobovacích cest“. Ochuzené „zásobování“ znamená pro množící se nádorové buňky méně živin a hladovění. Toto hladovění zabraňuje zvýšenému množení rakovinových buněk. Výsledkem jsou značně menší nádory a pomalejší progrese rakoviny.

Fy Masáže Kroměříž se zvláště zaměřuje na eliminaci prozánětlivých procesů, které jsou v dnešní době doslova civilizačním problémem.

Nezanedbatelný fyzikální faktor

Relativní vlhkost vzduchu v blízkosti zemského povrchu se za poslední tři desetiletí zvýšila o min. 2 %!

Vysoká vlhkost může být pro člověka nebezpečná, protože omezuje schopnost těla se efektivně ochlazovat.

Čím větší je relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda z povrchu našeho těla vypařuje a naopak. Příkladem je snazší pobyt člověka v „relativně suchých“ oblastech pouště než v „relativně vlhkém“ pralese.

Vlhkost vzduchu v okolí člověka má proto veliký význam nejen na jeho pracovní výkon ale především na jeho zdravotní stav.

Také fy Masáže Kroměříž ve svých přednáškách pro veřejnost tento nezanedbatelný faktor zmínila.

Vyšetření organismu „příjemnějšími“ metodami

CT kolonoskopie je alternativou tradičního vyšetření, při kterém se zavádí do střev pacienta endoskop. Jde o nebolestivou metodu, kdy pomocí CT přístroje se snímá celé tlusté střevo. Zároveň je možno prozkoumat nejen střevo, ale i další orgány od bránice až po močový měchýř. Vyšetření trvá cca 10 min. Následně se provádí počítačová analýza dat.

Pozn.: je třeba podotknout, že při CT vyšetření dochází k určité radiační zátěži organismu, která je samozřejmě v přípustné normě.

 

Léčba astmatu

V epitelu vystýlajícím dýchací cesty vědci objevili speciální buňky. Funkce těchto buněk je doručování zpráv do mozku a posléze signály z mozku vedoucí v patřičných místech k sekreci neuropeptidů. Neuropeptidy jsou molekuly proteinů. Na to, jak jsou miniaturní, dovedou s imunitní odpovědí bílých krvinek silně ovlivnit . Celé to pak funguje jako vysoce účinný místní regulátor obranného imunitního systému. Prostřednictvím genomanipulací v souvislosti s objevem shora uvedených buňek by mohlo být pomoženo řadě lidí trpících astmatem a to vyléčením nebo alespoň zmírněním jeho průběhu.

Fy Masáže Kroměříž přeje nejen astmatikům ale především vědcům pracujícím v problematice léčení astmatu hodně trpělivosti a pokory.

Nejlepší antidepresivum

Nejlepší antidepresivum je prostá a upřímně míněná POCHVALA.

Rodiče a učitelé hledejte v dětech především jejich silné stránky a nešetřete chválou. Zatímco naše školství či výchova v rodině (ať už z jakéhokoliv důvodu) je nastavena víceméně negativisticky tzn. rodiče nebo pedagogové vytýkají dítěti jeho slabosti, je mnohem „konstruktivnější“ při formování charakteru dítěte vyzvednout jeho silné stránky a od nich odvíjet jeho výchovu.

Svoboda

Potřebujeme svobodu, abychom se nechali vést svými hodnotami a nebyli vláčeni svými strachy.

Co je důležité, zůstává často našim smyslům nedosažitelné…

Ve fy Masáže Kroměříž se nám při každodenní práci s klienty jen potvrzuje, jak toto na první pohled banální konstatování, má nejen filozofický ale především psychosomatický aspekt.

PF 2016

PF2016

Vánoce 2015

VÁNOCE

Fy Masáže Kroměříž přeje všem lidem nejen k Vánocům a do nastávajícího roku dar Zdraví.