Masáže Kroměříž děkují

 

PŘEDNÁŠKA_3Masáže Kroměříž tímto děkují všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Stopy po masáži baňkováním

Nejčastějším nedorozuměním týkajícím se jedné z nejúčinnějších regeneračních a revitalizačních metod na světě – masáže baňkováním – jsou stopy, které zůstávají po této terapii. Lidé si je často zaměňují za modřiny, které vznikají následkem pohmoždění svalové tkáně. Při pohmoždění zvláště hluboko ve tkáni svalu, dochází k otoku a koagulaci bílkovin. V takto postižené oblasti se zhoršuje cirkulace krevního oběhu. Podtlak vytvořený baňkováním „vytáhne“ zbytky necirkulující krve a lepkavé tekutiny z poraněné tkáně až na povrch, takže se v postižené oblasti obnoví krevní oběh, a tím přísun kyslíku, živých buněk a ostatních živin. Takto se tkáň rychleji zotaví. V místě pohmoždění se zastavuje cirkulace krve a lymfy. Zůstávají zde zbytky odumřelých buněk a toxických látek. To jsou patogenní faktory. Proto v těchto místech po baňkování zůstávají různě zbarvené stopy, které jen dokazují, že problém byl vytažen z hlubších vrstev tkáně na povrch. V mnoha zemích, kde je víceméně rozvinutá tzv. alternativní medicína, se nad těmito kosmetickými efekty nikdo nepozastavuje, zvláště když po několika dnech mizí.

Navíc ve firmě Masáže Kroměříž zvláště v současné době doslova epidemie zánětů zdůrazňujeme výrazný protizánětlivý účinek této terapie.

Svoboda – životní prostor člověka

svoboda

Nezávisí tolik na tom,
zda jsme krásní či oškliví,
bohatí či chudí.
Ale závisí na tom,
jak jednáme.

Ve fy Masáže Kroměříž jsme přesvědčeni, že svoboda je neoddělitelně spojena s odpovědností.

Bojovník proti rakovině

Kořen pampelišky likviduje rakovinné buňky aniž by poškozoval zdravé buňky. Užívá se ve formě čaje, který se připravuje ze sušeného pomletého kořene. Návod: 1 až 2 čajové lžičky kořenu (podle chuti a závažnosti onemocnění) se zalijí ¼ l vroucí vody a nechají vyluhovat cca 15 minut. Čaj se pije 2 až 3 krát denně, nejlépe před jídlem. Užívá se několik měsíců podle toho, jak pokračuje úspěšnost léčby. Pampelišky obsahují mimo jiné látky, které podporují růst nebo aktivitu střevní mikroflóry, dále látky s antiparazitním účinkem, a v neposlední řadě rostlinná antibiotika.

Historie nás učí, že rostliny zvláště bylinky byly, jsou a budou důležitým léčebným prostředkem. Nicméně ve fy Masáže Kroměříž jsme přesvědčeni, že rozhodující roli pro celkový zdravotní stav člověka hraje víceméně stav jeho psychiky.

Rodiče

Chovejme se ke svým rodičům s úctou. To znamená neponižujme je, nepomlouvejme, nabídněme jim pomoc, pokud potřebují, podle svých možností a schopností. Když o pomoc požádají. Dívejme se na ně jako na jedinečnou lidskou bytost, ale také zraněnou a potřebující záchranu. Neznamená to poslouchat je (když jsme dospělí) a vše dělat podle nich, ani to neznamená nechat si od nich vše líbit.

Kéž přibývá dětí, které jsou trpělivé a laskavé ke svým stárnoucím a slábnoucím rodičům, ale zároveň nejsou s rodiči v dospělosti spojeni „pupeční šňůrou“. Toto je přání fy Masáže Kroměříž všem mladým lidem, kteří jsou ve věku, kdy opouští „rodičovské hnízdo“ a volí si tu svoji jedinečnou cestu životem.

Odpuštění

Co je to vlastně odpuštění?  Odpustit neznamená zapomenout. To snad ani nejde a někdy by to ani nebylo dobré. Odpustit znamená pustit na svobodu. Netrvat na pomstě, vyrovnání, odplatě. Nebýt soudcem. Pokud nezakusíme, že jsme milováni, že někomu na nás záleží, že jsme pro někoho vzácní a jedineční, velmi často sami neumíme mít rádi a myslet na druhé. Častou příčinou tohoto problému bývají naši rodiče. Stává se, že na nás byli svým způsobem agresivní. Máme pocit, že nás nepřijali. Na druhou stranu nikdo jsme nebyli u toho, když se narodili náš otec či matka. Nevíme, jak (ne)byli přijati, jak se k nim chovali jejich rodiče, kolik lásky (opravdové bezpodmínečné lásky) zakusili.

Ve fy Masáže Kroměříž téměř každodenně zakoušíme, jak uzdravující proces je odpuštění.

„Slabí neumí odpouštět, odpuštění je vlastností silných.(Mahatma Ghandí)

Zánět versus rakovina

Jednoduše řečeno, v místě kde není zánět, není potřeba, aby se tam přemísťovalo zvýšené množství buněk imunitního systému. Následně nepřichází z daného místa zvýšení požadavků  na přísun živin a tvorbu nových „zásobovacích cest“. Ochuzené „zásobování“ znamená pro množící se nádorové buňky méně živin a hladovění. Toto hladovění zabraňuje zvýšenému množení rakovinových buněk. Výsledkem jsou značně menší nádory a pomalejší progrese rakoviny.

Fy Masáže Kroměříž se zvláště zaměřuje na eliminaci prozánětlivých procesů, které jsou v dnešní době doslova civilizačním problémem.

Nezanedbatelný fyzikální faktor

Relativní vlhkost vzduchu v blízkosti zemského povrchu se za poslední tři desetiletí zvýšila o min. 2 %!

Vysoká vlhkost může být pro člověka nebezpečná, protože omezuje schopnost těla se efektivně ochlazovat.

Čím větší je relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda z povrchu našeho těla vypařuje a naopak. Příkladem je snazší pobyt člověka v „relativně suchých“ oblastech pouště než v „relativně vlhkém“ pralese.

Vlhkost vzduchu v okolí člověka má proto veliký význam nejen na jeho pracovní výkon ale především na jeho zdravotní stav.

Také fy Masáže Kroměříž ve svých přednáškách pro veřejnost tento nezanedbatelný faktor zmínila.

Vyšetření organismu „příjemnějšími“ metodami

CT kolonoskopie je alternativou tradičního vyšetření, při kterém se zavádí do střev pacienta endoskop. Jde o nebolestivou metodu, kdy pomocí CT přístroje se snímá celé tlusté střevo. Zároveň je možno prozkoumat nejen střevo, ale i další orgány od bránice až po močový měchýř. Vyšetření trvá cca 10 min. Následně se provádí počítačová analýza dat.

Pozn.: je třeba podotknout, že při CT vyšetření dochází k určité radiační zátěži organismu, která je samozřejmě v přípustné normě.

 

Léčba astmatu

V epitelu vystýlajícím dýchací cesty vědci objevili speciální buňky. Funkce těchto buněk je doručování zpráv do mozku a posléze signály z mozku vedoucí v patřičných místech k sekreci neuropeptidů. Neuropeptidy jsou molekuly proteinů. Na to, jak jsou miniaturní, dovedou s imunitní odpovědí bílých krvinek silně ovlivnit . Celé to pak funguje jako vysoce účinný místní regulátor obranného imunitního systému. Prostřednictvím genomanipulací v souvislosti s objevem shora uvedených buňek by mohlo být pomoženo řadě lidí trpících astmatem a to vyléčením nebo alespoň zmírněním jeho průběhu.

Fy Masáže Kroměříž přeje nejen astmatikům ale především vědcům pracujícím v problematice léčení astmatu hodně trpělivosti a pokory.

Nejlepší antidepresivum

Nejlepší antidepresivum je prostá a upřímně míněná POCHVALA.

Rodiče a učitelé hledejte v dětech především jejich silné stránky a nešetřete chválou. Zatímco naše školství či výchova v rodině (ať už z jakéhokoliv důvodu) je nastavena víceméně negativisticky tzn. rodiče nebo pedagogové vytýkají dítěti jeho slabosti, je mnohem „konstruktivnější“ při formování charakteru dítěte vyzvednout jeho silné stránky a od nich odvíjet jeho výchovu.