Bolesti kloubů

V místech vazů, šlach, chrupavek, apod. se usazují odpadní látky, které difundují dovnitř těchto tkání. Tyto tkáně pak otékají, zhoršuje se jejich pevnost a elasticita. Klouby začínají bolet. Pomocí naší unikátní metody dochází k jejich velmi rychlé regeneraci tak, že odpadní látky se dostávají do lymfatického systému a žilními a močovými cestami ven z těla. Obnovuje se jejich elasticita a pevnost. Zhoršováním elasticity vazů dochází k přetěžování chrupavek a ty se pak rychleji opotřebovavají. Naše metoda obnovuje elasticitu vazů a tím šetří kluzné plochy v kloubech. Fy Masáže Kroměříž doporučuje využít unikátní regenerace všech kloubů včetně SI skloubení (bolesti v křížích), protože jen tak si zachováte zdravé a plně funkční klouby.

Advent

Fy Masáže Kroměříž přeje pokojné a hluboké prožití doby adventní.

Hospodaření se svou energií

Schopnost rozumného hospodaření se svou energií je umění vyznat se v životě. Energie člověka se týká jak fyzické tak duševní stránky jeho těla. Tato energie podléhá obecně známému přírodnímu zákonu zachování energie. V souvislosti s energií je třeba definovat dva zásadní pojmy. Rovnoměrnost a záložní energii. Rovnoměrnost by měla být samozřejmostí nejen v čase pracovního procesu, ale také v čase regenerace. Rovnoměrnost zátěže je významným aspektem takřka u všech strojů a přístrojů. Tím více by aspekt rovnoměrnosti měl být spojován s lidskou činností. Bohužel je tomu v dnešní technologicky vyspělé společnosti často právě naopak. Nerovnoměrnou zátěží se lidský organismus daleko rychleji vyčerpá. Regenerace pak vyžaduje mnohem více času. Proto klademe důraz na pravidelnost regenerace, které pak v konečném důsledku člověku přinese především lepší zdraví, úsporu času a peněz. Záložní energie se týká náhlých životních situací jako např. nemoc, ztráta blízkého člověka, ztráta zaměstnání apod., které nás značně vyčerpají, a ten, kdo žije a pracuje tzv. na doraz, tedy bez jakési energetické rezervy, může zkolabovat. Proto zdůrazňujeme svým klientům, když po regeneraci organismu pocítí více sil, aby to pro ně nebyl signál ke zvýšení pracovního výkonu, ale aby si získanou rezervu uchovávali jako záložní.

Dlouhodobá účinnost masáže baňkováním

Naše unikátní masáž baňkováním primárně regeneruje pohybový systém těla, aktivizuje imunitní systém, blahodárně působí na neurologický a na další systémy těla, a tyto systémy pak sekundárně ovlivňují oblast psychiky. Psychika pak zpětně působí na tělesnou stránku organismu. Tedy jedná se o vzájemnou regeneraci těla a jeho psychiky.

Nesnáším blbce

Tuto větičku slyšíme nebo používáme velmi často. Pan Petr se zúčastnil jedné skupinové psychoterapie a následovně popisuje její průběh: „Psychoterapeut, který řídil naši skupinku asi 30 lidí, dal příkaz, abychom se posadili do kruhu.“ „Znali jsme se sotva pár týdnů.“ „Vezměte si list papíru, tužku a u každého člověka, který sedí v tomto kruhu, napište jeho kladné a záporné vlastnosti“, pokračoval psychoterapeut. „Zprvu jsem přelétl očima všechny přítomné a nestačil jsem se divit, jak každý píše jako o život, zatímco já mám prázdný papír. Bylo mně trapně. Nenápadně jsem nahlížel k sousedům, a připadal si jako malý žáček při opisování. Ale pak jsem do toho, jak se říká, praštil, a vyhlédl si jednu nešťastnou oběť, a snažil se ze sebe vypotit alespoň pár negativních vlastností. Na pozitiva už jaksi nezbyl čas.“ „Odložit tužky“, zněl povel terapeuta. „S úlevou jsem odložil tužku“, pokračuje Petr. „Tak a nyní si přečtěte to, co jste právě napsali, zvláště negativa“, zdůraznil terapeut a jedním dechem dodal, „To, co jste právě napsali, jste Vy sami“. Takřka všichni přítomní zůstali sedět s otevřenou pusou.

„Nesnáším blbce“…nejsem čirou náhodou ten blbec já sám? Tuto otázku si často pokládáme ve fy Masáže Kroměříž.

Myslím, že jsem tím nejúžasnějším člověkem

Fy Masáže Kroměříž doporučuje nahlas si opakovat tuto větu každý den, protože je pravdivá pro každého člověka na této planetě Zemi. Potvrzuje ji nejen věda (fyzika, matematika, astronomie, genetika, neurologie atd.), ale dokonce kniha knih – Bible svatá.

Unikátní masáž baňkováním III. (UMB)

UMB kterou ve fy Masáže Kroměříž používáme, ovlivňuje autonomní nervový systém, stimuluje samoléčebné procesy v lidském těle, výrazně zvyšuje celkovou odolnost proti infekcím, fyzickým a psychickým stresům, povzbuzuje krevní oběh, dýchání a všechny funkce vnitřních orgánů.

Obecně lze konstatovat že UMB posiluje imunitní systém, snižuje a úplně eliminuje alergické projevy, podporuje cévní systém (tepny, žily, lymfatické uzliny), snižuje vysoký krevní tlak a zklidňuje rychlé tepové frekvence. Zlepšuje hypoxii u osob s nízkým krevním tlakem, což má pozitivní vliv na vegetativní nerovnováhu. Upravuje poruchy štítné žlázy (snížení u hyperfunkce, zvýšení u hypofunkce). Upravuje metabolické poruchy. Léčí bolesti hlavy. Podporuje léčbu nervozity, deprese, únavy a nespavosti.

Konstrukce baněk používaných při UMB je unikátní, a je navržena učitelem této metody.

Pravidelným opakováním UMB dochází k dlouhodobému až trvalému zlepšení zdraví.

 

Regenerace kloubů

U kloubů dochází k různým poraněním, mohou být podrobeny operativním zákrokům, často je nevhodně zatěžujeme (špatné sezení, sport atd.), naše strava není dostatečně vhodná, i když není zas až tak důležité co jíme ale spíše jak to jíme nebo s kým to jíme. Přestože se to na první pohled nezdá, je pro naše klouby nezanedbatelný i faktor stresu, ne-li dokonce rozhodující.

Vlivem shora uvedených skutečností dochází postupně ke zhoršování kvality kloubních chrupavek, změně elasticity kloubních vazů atd. Což je ovšem v dnešní době doslova civilizační problém.

Ve fy Masáže Kroměříž provádíme jednoduchou elegantní a především účinnou metodu regenerace kloubů, popř. jejich preventivní ošetření.

 

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Ve fy masáže Kroměříž jsme přesvědčeni o blahodárnosti otužování nejen těla ale i ducha.

Chraňme přírodu

 

Obr. řeka Morava několik km od pramene

 

Slova: „Příroda nám to vrátí“, nejsou tak docela pravdivá. Příroda je neuvěřitelně jemně vyladěný systém, jehož křehká rovnováha se ladila miliony let. Konkrétně můžeme hovořit o polích a lesích. Půda je živý unikátní ekosystém hýřící nesčetným počtem mikroorganismů stejně jako les plný různorodé flóry a fauny. Zvláště k polím se dnes zemědělci chovají jako k nějaké mrtvé hmotě. Zemědělská technika doslova trhá pole různými disky, zatímco dříve rolník poctivě podmítal pluhem, až brázda svítila jako zrcadlo. V lesích řádí těžká technika ničící kořeny stromů. O chemii (fungicidy, pesticidy, insekticidy, herbicidy, umělá hnojiva) a genetických modifikacích rostlin (aby to rostlo takřka bez vody) ani nemluvě. Dříve se rolník ohýbal k půdě, aby ji nabral do dlaně. Dnes zemědělec sedící za kniplem stroje z výšky několika metrů sotva na půdu vidí, natož aby k ní sehnul svůj hřbet, tak jako kdysi, když se ještě odděloval plevel od obilí ručně.

Proto chraňme přírodu a příroda pak ochrání nás. To přeje fy Masáže Kroměříž nejen přírodě, ale také člověku, který je její neoddělitelnou součástí.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv