Stres

Lidská psychika ovlivňuje celkový stav těla, a tedy i zdraví člověka. V poslední době jsou jako nejčastější příčinu onemocnění nazývány stresy, nesprávný vztah k situaci, deprese, vnitřní nespokojenost se sebou a okolním světem. Čili oficiální medicína je nucena přiznat, že příčina nemocí spočívá v duchovně – psychické sféře. Stresem tak může být jak tělesná a duševní zátěž, tak i změna životního rytmu – dlouhé sezení s minimem pohybu, ať už v sedadle kabiny kamionu nebo třeba za kasou. Stres zvyšuje svalové napětí, které následně vnímáme jako pocity ztuhlé šíje, zvýšené napětí v ramenou nebo chronickou bolest zad. Dlouhodobý stres představuje vážnou hrozbu pro naše zdraví a zvyšuje riziko celé řady chorobných stavů. Při stresu, kdy se lidský organismus „připravuje k boji“ se zvyšuje krevní srážlivost. Krev v žilách koluje rychleji, to proto kdyby došlo ke zranění, rychleji by se na povrchu srazila. Ze zahuštěné krve vzniká ovšem riziko infarktu či ischemické choroby (ucpání některé cévy hustou krví), a to i v poměrně nízkém věku. Tento proces vzniká z velkého uvolnění adrenalinu – hormonu chránícího život, tak aby se stimulovalo srdce a zrychlilo funkci těla. Příliš adrenalinu v krvi však může mít i negativní důsledek a způsobit ještě větší stres, přičemž cvičení je nejlepší způsob, jak se nadbytečného adrenalinu zbavit.

Nicméně v dnešní době se stresu de facto nelze vyhnout. Proto fy Masáže Kroměříž eliminuje následky stresu vhodnou kombinací terapií.

 

Přání

Všem naším klientům, lékařům a fyzioterapeutům kteří nám vychází vstříc při konzultacích ve věcech našich terapíí, a vůbec všem lidem dobré vůle přejeme nejen k svátkům Naděje a do nového roku Dar zdraví.

Masáže Kroměříž

Elasticita svalů

Pružnost (elasticita) svalu je značně komplexní jev. Na molekulární úrovni jsou svaly složeny z myozinu, aktinu, titinu  a  nebu­linu a řady dalších proteinů (desmin, vimetin, syn­desmin atd.), o jejichž roli při kontrakci, relaxaci a elastici­tě, se zatím u  lidských svalů mnoho neví. Ojedinělé jsou  i  údaje o patologii titinu. U jedné ze vzácných forem myasthenia gravis byla prokázána tvorba protilátek proti titinu, provázená poruchou svalové elasticity. Je velmi pravděpodobné, že v patologii svalu hraje titin dost významnou a dosud nedoceněnou roli. Jeho mezní odolnost na protažení (3,5 – 5 pN) je v průměru nepatrně menší než u myozinu (2 – 7 pN), ale závažnější než citované výsledky ojedinělých měření je zjištění, že jednotlivé svaly mají různé kritické meze pružnosti. Byly dokonce zjištěny i rozdíly v rámci vícesložkových svalů. Např. se liší pružnost titinu v jednotlivých hlavách trojhlavého lýtkového svalu. Jde sice zatím o jednotlivá pozorování, která budou vyžadovat další revizi, ale již získané poznatky otevírají zcela nové pohledy na  fyziologii svalu.

Komplexnost elasticity pohybového aparátu vyžaduje nejen interdisciplinární přístup při výzkumu problematiky pohybového aparátu (svalů) a také k jejich regeneraci je třeba využívat co nejkomplexnější přístup.

Fyziologická proměna svalové tkáně.

Nejčastějšími příčinami kontraktury svalů jsou chybné držení těla, dlouhé sezení, špatný způsob sezení, nevhodný náklon hlavy při sezení, sezení v předklonu (čímž je silně namáhána oblast krku a týlu), dlouhé cestování v autě, vlaku nebo v letadle, příliš měkká matrace v posteli a stres. Průvan, stres a nachlazení jsou nejčastějšími příčinami bolestí týlu. Ovšem myslete i na to, že bolesti zad mohou být i varovným signálem vyvolaným depresí, dlouhodobým přetížením, frustrací, obavami, problémy v zaměstnání nebo v rodině, se kterými se člověk hned tak nevypořádá. Co se děje ve svalech? Dochází k fyziologické proměně v částech svalové tkáně.
      V důsledku špatného zatížení nebo dokonce přetížení jsou svaly špatně prokrvovány a špatně zásobovány kyslíkem a výživnými látkami. Svaly začnou tuhnout a bolet. Vývoj nemoci je často nenápadný a může trvat i několik let. Zvýšené svalové napětí neustále zatěžuje celý pohybový aparát (kosti, šlachy, vazy).
Začarovaný kruh počne bolestmi. Ty vedou k tomu, že je svalová soustava více a více přepínána, čímž dojde k dalšímu zvýšení bolesti. Nápadně mnoho lidí, kteří mají bolesti zad, má i málo vyvinuté svaly, pro které námaha spojená s držením těla znamená přetížení.

       Naše fy Masáže Kroměříž používá komplexní terapeutické metody k regeneraci svalové a vazové tkáně, potažmo celého organismu.

Evoluční reflex „útoč nebo uteč“

Stres vyvolává v organismu poplachovou reakci, která aktivuje mozek, žlázy s vnitřní sekrecí, nervový a imunitní systém. Výsledkem je zvýšené prokrvení kosterního svalstva potřebného k útoku nebo útěku. Zvyšuje se i cirkulující objem krve, dochází ke zvýšení srdeční frekvence a uvolnění energie.

Pokud stres působí dlouhodobě, nahromaděná energie, která se nezužitkuje, se podílí na rozvoji širokého spektra civilizačních chorob, zvláště kardiovaskulárních, onemocnění trávícího systému, imunitního systému nebo psychických nemocí.

Reakce na stres je u každého člověka odlišná. Svoji úlohu hraje genetická predispozice, přístup k životu, výchova. Navíc podnět, který je přiměřený pro zdravý organismus, může být nadměrný pro oslabený organismus.

Z důvodu širokého spektra civilizačních chorob se fy Masáže Kroměříž snaží o co nejkomplexnější přístup k regeneraci organismu

Komplexní přístup k léčbě pacienta

Ve fy Masáže Kroměříž přistupujeme k problémům našich klientů zásadně komplexně. Představte si, že řídíte obrovský symfonický orchestr. A nyní si představte, že řídíte 1000 takových orchestrů. Uřídit takové množství hudebníků tak, aby ani jeden z nich nezahrál falešný tón, to už musíte být dirigent s velkým „D“. A nyní si představte, že v lidském organismu je takových „orchestrů“ (=systémů jako např.: imunitní, endokrinní, kardiovaskulární, pohybový, neurologický, dýchací atd., atd., atd.) takřka nesčetné množství. Je to něco fascinujícího. A k tomu všemu ještě musí fungovat synchronizovaně! (=každá částečka systému musí ve správné době vykonat správnou práci).

Organismus, ve kterém probíhá nesčetné množství procesů v jednom okamžiku, je třeba regenerovat co nejkomplexnější terapií.

Naše klasická medicína se vzhledem ke složitosti organismu stále více specializuje, na druhou stranu vzhledem ke komplexnímu fungování organismu nutně vzniká stále více medicínských mezioborových disciplín.

Praktickým příkladem mezi úzkou specializací v medicíně a komplexním fungováním organismu je pacient, který navštěvuje někdy až 5 lékařů specialistů. Tito lékaři by měli být v ideálním případě „propojeni on line“. To znamená, jestliže jeden z nich provede změnu v léčbě pacienta, ostatní 4 lékaři by o tom měli být informováni takřka „online“.

Hovoříme-li o komplexním fungování organismu, je nutno zdůraznit ještě psychický aspekt.  Ovšem to není jen otázka medicínské disciplíny psychiatrie, ale otázka zcela nového pohledu na klasickou medicínu.

UPOZORNĚNÍ

Fy Masáže Kroměříž má od 13. 8. do 17. 8. 2018 uzavřeno.

Pro objednání volejte na tel.: 732523597

Děkujeme za pochopení a přejeme vám všem jen a jen to Dobré.

Komplexní medicína

Nárůst počtu depresivních pacientů vnímám jako reflexi zběsilého způsobu života. Lidé už  tempu nestačí, a přesto jsou neustále nabádáni: „Vy nestačíte, selháváte, běžte k doktorovi, musíte se léčit.“ Podle nejnovějších údajů psychiatrické společnosti nejméně 650 tisíc lidí u nás bere soustavně antidepresiva. A to jsou jen ti podchycení. Mnoho lidí bere psychofarmaka nahodile, mimo jakoukoliv evidenci. Jak je to možné? Společenský systém je založený na individualismu, dravosti, expanzi. Musíme neustále růst. My už ale dál růst nemůžeme a nesmíme! Měli bychom se zastavit a zamyslet, jak chceme dál, jako jednotlivci i společnost, žít. Jednou se růst musí zastavit, a pokud se nezastaví, tak už je to nekontrolovaný růst. Jako rakovina. Společenský systém expanduje jako rakovinné bujení. Pokud si to nepřiznáme, tak nás zahubí.

 

Moc mne těší, že lidé začínají svým nemocem rozumět. Zájem o komplexní medicínu je drtivý. Naše kapacity jsou ale totálně vyčerpány. Mohl bych vyšetřovat od rána do noci, lidé stojí ve frontách, vydávají se pořadová čísla, pozvání k besedám a žádosti o rozhovory se jen hrnou. Všichni volají o pomoc, jen málokdo je ochotný pomáhat. My už ale společenskou poptávku nedokážeme uspokojit bez společenské podpory. Nový obsah medicíny potřebuje také novou formu zdravotnictví. V současném systému je lékař motivován k tomu, aby hodně ordinoval, hodně vyšetřoval, hodně léčil. Pokud by pacienta uzdravil tím, že mu poradí, jak má změnit chování, dělá to sobě na úkor. Ve výkonovém systému se neuživí. Důsledkem jsou náklady, které už stát nedokáže zaplatit. Obrovská spousta vyšetření a prášků se ordinuje úplně zbytečně. Proto říkám: „Došli jsme do slepé uličky. Zastavme se a začněme společně, od základů, budovat nový systém. To za nás žádný politik neudělá“.

 

Výňatek z rozhovoru s MUDr. Janem Hnízdilem

I vy můžete

Napadají vás někdy slova: „kam ten svět jenom spěje“? „Mládí už neumí ani pozdravit“. „Vždyť už ani ta příroda se nechová normálně“. Buďte klidní. Toho dobrého je na světě mnohem víc, než si na první pohled myslíme. Jen není tolik vidět jako to zlé. A mladí? Mladí lidé si dnes tzv. adoptují babičky a dědečky úplně cizí lidi žijící v domovech seniorů nebo jinak osaměle žijící, a pravidelně je chodí navštěvovat. Jsou to krásní mladí lidé, kteří jsou budoucností našeho národa. A příroda? Ano, je třeba chránit křehkou rovnováhu v přírodě. Myslíte si, že přírodní procesy nemůžete ovlivnit. Ale můžete. Až se někdy vydáte na procházku do přírody, nezapomeňte si vzít s sebou do kapsy pár žaludů a do ruky nějakou suchou větev, o kterou se můžete opírat. A jak tak půjdete, občas tou suchou větví udělejte v zemi jamku do hloubky asi jako je váš palec, a do té jamky vložte žalud zašpičatělým koncem dolů. Pak semínko lehce zahrňte hlínou. To by v tom byl čert, aby se aspoň jeden doubek neujal, a nevyrostl z něho statný dub. A až pak jednou půjdete těmi místy s vnoučaty, možná jim budete mít o čem vyprávět. Pro vaši inspiraci vám fy Masáže Kroměříž doporučuje přečíst si malinkou knížečku Muž, který sázel stromy.

I vy můžete změnit svět!

Zakladatel analytické psychologie

Psychiatr K. G. Jung (1875-1961) na základě celoživotního zkoumání nevědomé psyché a ve spolupráci s nositelem Nobelovy ceny fyzikem Wolfgangem Paulim postuloval princip synchronicity jako princip akauzálních smysluplných souvislostí a uvedl výdobytky moderní psychologie nevědomí do vztahu k výsledkům moderní přírodovědy.

Výňatek z jungovy analytické psychologie: „To, že naše léčebny pro duševně choré monstrózně rostou, není z důvodu, že by se zvyšoval absolutně přírůstek duševních chorob, příčinou je fakt, že nedovedeme snášet nenormální lidi, takže je zjevně mnohem více šílených lidí než dříve.“

„Nikdy nemůžeme mít obraz absolutna, protože naše vědomí je příliš úzké; můžeme vidět pouze záblesky existence. Je to stále, jako bychom se dívali štěrbinou, takže vidíme pouze jednotlivý okamžik. Oblast nevědomí je obrovská a stále souvislá, zatímco oblast vědomí je omezené pole okamžitého pohledu.“

G. Jung je vrstevníkem A. Einsteina, a to co pro fyzikální a matematickou vědu znamená Einstein, to pro moderní psychiatrii a přírodovědu znamená Jung.

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv