Spolupráce fyziky a psychiatrie

Částice menší než atom jsou i pro vědu zatím velkým tajemstvím. Bylo však experimentálně potvrzeno jadernou fyzikou, že některé mohou být hned na několika místech současně. Proto není zase až tak velkým překvapením svědectví o osobách vyskytujících se současně na více místech.

Tolik úvod. A nyní k jádru věci. Představme si situaci, že nám někdo těžce ublížil. Je těžké mu odpustit. Ale když se nám to podaří, stojí to za to. Psychologové dokonce hovoří o duševním či duchovním uzdravení. Odpustit jinému člověku je jedna věc. Ale zamysleli jsme se někdy nad tím, jak ubližujeme sami sobě? Je těžké si představit, že bych měl odpustit sám sobě.

Jestliže se tedy mohu vyskytovat v jednom okamžiku na více místech, proč toho nevyužít. Při troše snahy podpořené vědou se pokusím představit si sám sebe, jak stojím před sebou, a z hloubi srdce poprosím toho, co stojí přede mnou o odpuštění. Možná to bude chtít trochu tréningu.

Myslíte si, že je to nesmysl nebo dokonce bláznovství? Pak to řekněte současným světovým jaderným fyzikům a renomovaným psychologům.

Úspěšnou autopsychoterapii vám ze srdce přeje fy Masáže Kroměříž.

Zajímavosti lidského mozku

Pro představu se pokusme srovnat jeden neuron v mozku k jedné webstránce na internetu. Každý člověk má v mozku asi 100 miliard neuronů. Internet má zhruba 1 bilion webstránek. Jedna synapse v mozku (spojovací vlákno mezi dvěma neurony)  je něco jako hyperlink  v internetu  (spojovací linka mezi dvěma webstránkami). Internet obsahuje přes 100 bilionů hyperlinků a dětský mozek má 1000 bilionů synapsí. Mozek člověka (dítěte) má tedy asi 10 krát víc propojení než celý internet. A to jsme teprve na počátku poznávání mozku. Podle slov známého neurochirurga Beneše je celý internet jen pouhou hračkou ve srovnání s mozkem člověka. Nicméně významnou funkcí mozku je myšlení. Proto dar zdravého rozumu všem přejí Masáže Kroměříž.

Bod zlomu

Když lidstvo vyměnilo kosu a hrábě za kombajn, došlo k radikální změně dosavadního paradigmatu. Nastala éra tzv. industrializace. Většina z nás pravděpodobně označí tuto změnu jako obrovský pokrok lidstva. Ale je to skutečně pokrok? Z hlediska humanizace je v souvislosti s touto změnou sporné hovořit o pokroku. To však nechť posoudí odborníci z oboru filosofie. S odstupem času je stále více zřejmé, že i pro přírodu přinesla spíš negativa v podobě globálního oteplování či znečištění. S odložením kosy a hrablí člověku ochably břišní svaly a tím vyvolané další zdravotní potíže. S nástupem industrializace se objevil navíc faktor stálého stresu. Můžeme namítnout, že se výrazně prodloužil věk člověka. To je fakt. Ale jak kvalitně tento prodloužený život prožíváme z pohledu fyzické a psychické stránky lidské osobnosti? To je otázka, na kterou ve fy Masáže Kroměříž den co den narážíme.

Pozn.:

Málokdo si uvědomuje, jak zdravé takové sekání kosou je. Pohyb vychází z pasu a boků, takže posilujete celou bederní páteř – v dnešní době sedavého zaměstnání a častého vysedávání vůbec je to velké plus. Navíc lidé, kteří kosí delší dobu tvrdí, že se po chvíli kosení dostávají do změněného stavu vědomí – pokud nevnímáte nic jiného než samotný pohyb, sladíte se s kosou i přírodou okolo vás, skutečně takového stavu dosáhnout lze.

 

Baňkováním proti rakovině

Pod pojmem masáž baňkováním užíváme ve fy Masáže Kroměříž  terapii, která je z hlediska biomechaniky pohybového aparátu analogická s klasickou masáží běžně používanou procedurou v lázeňství. Masáž baňkováním v sobě zahrnuje prvky nejen již zmíněné klasické masáže ale také reflexní terapie, lymfodrenáže, dornovy metody atd. Tato širokospektrální terapie napravuje poruchy pohybového ústrojí, imunitního systému, metabolismu, problémy s migrénami apod. Je třeba zdůraznit její výrazný protizánětlivý účinek. V současnosti se začíná poukazovat na její preventivní protirakovinný účinek.

Chronický zánět II.

Nevyváženě fungující metabolismus způsobuje zánět. Zánět pak způsobuje nerovnováhu v těle. Tak organismus neustále signalizuje problém. Imunitní systému na to přehnaně reaguje a může poškozovat buňky, což může způsobit vážné nemoci. A naopak příliš slabá obranná reakce imunitního systému snižuje ochranu proti infekci. To může také způsobit vážná onemocnění.

Chronický zánět způsobuje dlouhodobé dráždění v organismu. Jeho příčinou je například infekce nebo nadměrná konzumace některých potravin, stresu, chemikálií, kouření, či obezita, kdy tukové buňky vylučují zánětlivé látky. Později chronický zánět narušuje komunikaci mozku a těla. Přenos signálů posílaných z mozku buňkám a naopak v těle je narušen. Dochází k nekoordinované činnosti, kdy některé buňky vylučují ve zvýšené míře zánětlivé látky poškozující různé buňky a orgány v těle včetně mozku.

Cílem k uzdravení je odstranění chronického zánětu a vrácení imunitního systému do fyziologického stavu.

Ve fy Masáže Kroměříž neustále zdůrazňujeme, že základní filozofií člověka musí být prevence nemocí.

Speciální velikonočně-pondělní masážní terapie (SVPMT)

I když nepatří k vyloženě klasickým terapiím, ve fy Masáže Kroměříž ji aplikujeme. Má hned tři žádoucí účinky. Za prvé u masírované osoby se prokrví a okysličí patřičné oblasti. Za druhé osoba, která masáž provádí, se k masírovaným osobám musí přemisťovat nejčastěji pěší chůzí, která pomáhá lymfatickému systému a okysličování organismu. Třetím neméně významným aspektem je společenská komunikace – jistý druh psychoterapie – při které dochází ke sbližování a korigování mezilidských vztahů. Doplněna maximálně(!) třicetimililitrovým množstvím vitamínu „S“ je psychoterapie takřka dokonalá.

Ve fy Masáže Kroměříž jsme dospěli k závěru, že terapie SVPMT je v případě aplikace jedenkrát do roka přinejmenším žádoucí.

Chronický zánět

Zánět je přirozený proces v organismu, vyvolaný jeho poraněním nebo infekcí, a vede ke zhojení. Zatímco chronický zánět, který je vyvolán civilizačními vlivy jako moderní strava, stres, chemikálie, dědičnost, vede k dalším nemocem.

Organismus se skládá z buněk. Stálé poškozování buněk špatnou stravou, mohou vést k poruše metabolismu a závažnému onemocnění. Když má buňka dostatek živin, vitaminů, minerálů a stopových prvků, a je v minimálně toxickém prostředí, imunitní systém těla pracuje normálně. Dostatečně silná imunita zneškodní poškozené buňky hned v zárodku. Novotvorba cév při zánětu, je důležitý proces hojení, ovlivňovaný rovnováhou mezi faktory růstovými a těmi, které v případě potřeby zastavují růst tkáně. Při porušené rovnováze u zánětu se pak tyto malé cévy tvoří v nadbytku, nebo nedostatečně, a jsou příčinou závažných nemocí.

Zdravá buňka výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že budete zdraví, i když máte jisté dědičné riziko nějaké nemoci. Nezdravá buňka, která nedostává potřebné živiny, nevyrábí kvalitní energii pro metabolismus a imunitu a zvyšuje výrazně pravděpodobnost, že onemocníte, i když nemáte žádnou vážnější genetickou poruchu.

Ve fy Masáže Kroměříž se výrazně zaměřujeme na eliminaci zánětů.

 

Masáž baňkováním neboli speciální podtlaková masáž (SPM)

MASÁŽ BAŇKOVÁNÍM

Srovnáme-li zatížení páteře se zatížením kovového prutu zapíchnutého do země, nebo vysoké stavby, mechanika zátěže na páteř je oproti mechanice zátěže na kovový prut zcela odlišná. Z hlediska biomechaniky je člověk „loutka zavěšená na 7. krčním obratli“. Zatížení kovového prutu je největší v místě zapíchnutí do země. Což prakticky ukazuje kdejaký výpočetní program včetně ukázky zvýšeného zabarvení nejkritičtějšího místa možného porušení. Do biomechaniky zátěže zad (páteře) je třeba přičíst faktor stresu. Příkladem působení stresu na pohybový aparát těla je ukázka působení stresu z říše zvířat. Když se např. gepard chystá k útoku, doslova dojde ke stažení v oblasti lopatek, šíje a trapézů. Následně dochází ke známému evolučnímu instinktu „bojuj nebo uteč“ tedy k okamžité relaxaci. U člověka je tento instinkt neustále vědomě či podvědomě potlačován. Tak dochází v oblasti 7. krčního obratle zatuhnutí tkáně a vylučují se zde různé odpadní látky jako např. kyselina mléčná atd. V této oblasti dochází doslova k fyziologickým proměnám svalové tkáně. Výsledek prakticky ukazuje zabarvení (prokrvení) po aplikaci SPM viz. obr.  Čím tmavší zabarvení, tím horší je stav svalové tkáně. Nicméně již po první aplikaci SPM dochází k výrazné regeneraci nejen příčně pruhovaného svalstva nýbrž celého organismu, protože SPM navíc aktivizuje lymfatický (imunitní) systém, neurologický systém (reflexní terapie) apod. V SPM jsou obsaženy takřka všechny klasické terapie. Vzhledem k širokému rozsahu pozitivních účinků na lidský organismus je možno SPM označit jako širokospektrální.

 SPM vykazuje výrazný protizánětlivý účinek !

Quo vadis naše školství?

Škola se výrazně podílí na formování duše mladého člověka mnohdy až do 25 let života. Můžeme být hrdí na to, že z našeho národa vzešel velký myslitel a „učitel národů“J. A. Komenský. Mimo jiné jeho snahou bylo umožnit vzdělání všem bez rozdílu. Dokonce upřednostňoval méně nadané, kteří podle něho potřebují ještě více pomoc a vzdělání. Kladl velký důraz na to, aby žáci nebyli přetěžováni. Zastával názor, že pokud žáci něco neumí, je to chyba učitele, nikoli žáků. Bojoval proti mechanickému učení a chtěl, aby vyučování bylo zábavné.

Jestliže nová auta (stroje!) potřebují tzv. dobu zajíždění tedy jakéhosi jemnějšího režimu, o co více toto jemnější zacházení potřebuje dítě v 1. ročníku základní školy. Přechod z relativně volného režimu mateřské školy do víceméně striktně biflovacího režimu školy představuje pro křehký dětský organismus šok. Někdo může namítnout, že dětský mozek je jako bouřlivé mladé víno, že doslova překypuje obrovským potenciálem k učení se nových věcí. To je pravda. Ale je zde jeden důležitý aspekt. Způsob jak dostat obrovské množství informací do šedé kůry mozkové. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že naše školství stále ještě není schopno připustit obrovskou jedinečnost každé lidské bytosti.

V současnosti v ČR velmi rychle narůstá počet alternativních škol. 75% rodičů by upřednostnilo alternativní školu před klasickou. Nemělo by naše klasické školství na tuto alarmující situaci promptně zareagovat?

Ve fy Masáže Kroměříž se tážeme: „Pane „učiteli národů“ Jane Amosi Komenský kampak zabloudilo naše školství od Vašich moudrých myšlenek?“

Prosím, odpusť!

PROSÍM-ODPUSŤ

Slova, která uzdravují tělo, psychiku, rodinné, pracovní a sousedské vztahy, zastavují občanské války a mezinárodní konflikty.

Jednoduchá avšak pro mnoho z nás nepředstavitelná slova, protože v dnešní společnosti jsou považována za slabost.

Učme sebe a své děti těmto dvěma slovům a …bude líp.

 

Masáže Kroměříž

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv