REFLEXNÍ MASÁŽ

Reflexní masáž - masáže Kroměříž

REFLEXNÍ MASÁŽ (akupresura)  a AKUPUNKTURA

Obě léčebné metody fungují na stejných principech. Akupunktura je metoda, při které se vpichují speciální jehličky do akupunkturních bodů lidského těla. Akupresura je léčebná metoda, při které se působí různým způsobem a různýmy předměty (nejlépe prsty) na akupunkturní body na povrchu lidského těla.

Akupunkturní léčba se dle některých pramenů používala už 5000 let před Kristem, podle jiných dokonce 7000 let p. Kr. Akupresurní léčba je ještě starší.

Jelikož obě léčebné metody fungují na stejných principech, budou se další články týkat akupunktury, na kterou je zaměřeno více literárních pramenů.

 

Akupunktura v zobrazovacích metodách CNS

Autorka článku  MUDr. Alena Večeřová – Procházková, přednáší na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a pracuje v GynCare Praha, spol. s r.o., Sněmovní 11/172, Praha 1 – www.gyncare.cz jako psychiatr.

(MUDr. Alena Večeřová-Procházková, Katedra psychiatrie IPVZ, přednosta prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.)

Náš příběh začíná téměř pohádkově. Jak na internetu píše Debra Gordon v r. 1998:

V roce 1993 šel na dovolené v Koreji po horách jeden muž. Protože ho tlačila bota, špatně našlapoval. Uklouzl a při tom si tak zablokoval záda, že než letadlem doletěl domů, do Los Angeles, sotva se pohnul. Jeho rodina mu doporučila, aby na bolest zad zkusil akupunkturu. Náš muž byl ale skeptický. Byl to vědec, který se svou disciplínu vyučil v USA a znal principy západní medicíny a tak pro něj akupunktura byla něco jako woodoo. K jeho velkému překvapení, za 40 dolarů, po 15 minutách procedura fungovala.         Akupunktura jej začala zajímat. O tři roky později, během ročního pobytu v Koreji, baště orientální medicíny, cítil, že jeho zájem o akupunkturu roste. Akupunktura vklouzla do jeho myšlenek, tak jako jehla lehce pronikne skrze kůži.

Naším mužem je fyzik a profesor na University of California Irvine Zang-Hee Cho. Člen Národní Akademie Věd USA, průkopník starších verzí pozitronové emisní tomografie, PET a jeden z pionýrů magnetické rezonance, MRI, přičemž obě tyto vyšetřovací metody znamenají průlom v možnosti člověka podívat se do živého mozku.

Akupunktura odstranila bolest a přiměla pana Cho s využitím moderní technologie – MRI – zkoumat starobylou medicínu. Jeho práce publikovaná 1998 na stránkách  Proceedings of the National Academy of Science, prestižního světového vědeckého časopisu, prokázala přímé souvislosti mezi tělovou akupunkturou a mozkem a bylo to poprvé v historii.

 

Profesor Cho v té době pracoval na studii, která  se zabývala tím, jak je vizuální stimulace zpracována mozkem. Svítil lidem do očí a poté byl proveden scan MRI. Výsledky prokazovaly zvýšení krevního průtoku v určitých částech mozku.

Pro experiment s akupunkturními body získal 12 dobrovolníků. Bod, který byl zvolen, souvisí podle východní medicíny se zrakem a leží na dráze močového měchýře, na malíčku dolní končetiny. Už samo jméno dráhy budilo v profesorovi pochybnosti, ale jako správný vědec odmítl něco prohlásit za nesmysl bez důkazu. Nejprve dobrovolníkům posvítil do oka, aby získal standardní odpověď vizuální kůry. Poté akupunkturista „napíchl“ bod na jejich malíčku na noze, bod nazývaný BL 67, užívaný k léčbě očních chorob, a poté byl proveden opět scan MRI.

K překvapení profesora byly oba scany prakticky identické. Stimulací bodu, který má souviset se zrakem, dosáhl téhož efektu, jako přímou stimulací oka jasným světlem!

 

Příklad scanů mozku metodou fMRI (magnetická rezonance) :

Levý obr. odpovídá stimulaci mozku přímým dopadem světla na sítnici oka.

Pravý obr. odpovídá stimulaci mozku vpichem jehly do akupunkturního                                   bodu oka.

PRINCIP MAGNETICKÉ REZONANCE (MRI)

Tělo je umístěno dovnitř magnetické komory (elektromagnetická cívka), čímž dojde ke stejnému orientaci jader vodíkových atomů v těle. Nárazem radiových vln na atomy vodíku dojde k různým vychýlením jejich orientace. Při návratu jader do původní orientace vysílají  radiové signály, které jsou zpracovány počítačem do třírozměrného obrazu.

Potenciál akupunkturních bodů byl vědecky prokázán

(autorkou následujícího článku je paní Renata Elhenická)

Od poloviny 20. století se vědci na celém světě snaží akupunkturu zdůvodnit na vědeckém základě. Od r. 1950  byla učiněna řada objevů, které úzce souvisí s pradávnými koncepty akupunktury. Akupunkturní body jsou odlišné od okolní kůže a jejich aktivita může být elektricky změřena – na základě měření kožního odporu – před i po stimulaci.

V 70. letech bylo na univerzitě v Pjönjangu v Severní Koreji zjištěno, že se elektrický potenciál zobrazí jinak na akupunkturních bodech než na ostatních částech pokožky. Podařilo se prokázat, že elektrický odpor kůže na zhruba 2,5 mm velkých akupunkturních bodech oproti neutrálním bodům na kůži, je až o 80 % nižší, což zase znamená, že elektrická vodivost  je na akupunkturních bodech a meridiánech značně zvýšená. Vědci mohli dokázat, že akupunkturou vyvolané podráždění může omezit další vedení signálu o bolesti do míchy. Vpichováním se množí v mozku endorfiny a neurotransmittery, které mohou bolest zbrzdit nebo ji dokonce zcela odstranit.

Dr. Jean-Claude Darras, z nemocnice Necker v Paříži, jednoznačně prokázal pomocí radionukleidů existenci meridiánů. Určitému počtu zkoumaných jedinců vstříkl do zcela určitých akupunkturních bodů radioaktivní látky. S pomocí scintilační kamery sledoval reakci. Podél meridiánů byl  zcela zjevný pohyb radionukleidů. Zkoumaným jedincům z kontrolní skupiny byly naopak tyto látky vstříknuty do neutrálních bodů na pokožce. Zde nebyl zjištěn vůbec žádný pohyb. („Die Neue Ärztliche“ vydání 39 z roku 1985.)

Prof. Popp, Dr. Schlebusch a Dr. Maric-Oehler přinesli za použití infračervené kamery důkaz o existenci meridiánů. Pomocí hořícího moxa-doutníku zahřáli příslušnou část těla, jejíž uspořádání meridiánů mělo být zjevné. V dráze příslušného meridiánu byl pomocí infračervené kamery zjištěn jasný nárůst teploty. Expanze „biofotonů“ byla zjištěna podél celého meridiánu. Tento výsledek pokusu ukazuje, že vodivé dráhy mohou být prokázány a zcela odpovídají znázornění meridiánů Číňany již před 5000 lety.

„Lidské tělo je schopno přenášet světlo,“ k tomuto výsledku došel Institut pro experimentální a klinickou medicínu v Novosibirsku. Bylo prokázáno, že akupunkturní body slouží jako jakýsi druh světlotěsné propusti. Jenom akupunkturní body jsou schopny světlo do lidského těla propustit a opět ho vynést  ven.

Najdete nás v Kroměříži zde: Masáže Kroměříž

Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž Reflexní masáž - masáže Kroměříž