„Kdo je zdravý, je bohatý.“

Jednou když vstupovala jedna naše dlouholetá klientka do dveří naší pracovny, prohlásila: „Zdravý člověk si ani neuvědomuje, jaké bohatství má, dokud ho neztratí“. A pokračovala: „Lidé si stále na něco ztěžují, na nedostatek peněz, nedostatek času, na smůlu v životě, na počasí, na špatné chování mládeže a já nevím na co ještě, a přitom zapomínají, jak velký dar mají, pokud jsou zdraví.“

Tato myšlenka nás nutí hlouběji se zamyslet nad pojmem zdraví. Pod pojem zdraví můžeme zahrnout nejen fyzické zdraví, ale snad ještě mnohem víc zdravou psychiku a koneckonců i zdravé mezilidské vztahy, které významně působí na zdraví jedince, a naopak zdravý jedinec utváří kolem sebe zdravé vztahy. Je to jakýsi uzavřený kruh.

Bohužel cenu zdraví si uvědomíme většinou až příliš pozdě. Až tento dar nenávratně ztratíme. Ale to platí o všem. Až to, čeho máme dostatek nebo nadbytek, ztratíme, pak si teprve uvědomíme hodnotu toho, co jsme ztratili. To už je taková lidská přirozenost.

A proto ze srdce přejeme všem našim klientům a vůbec všem lidem dar zdraví se vším všudy.