Poukazy

Nabízím dárkové poukazy v hodnotě 300,- a 500,-

Dárkový poukaz 300 Masáže Kroměříž

Dárkový poukaz 500 Masáže Kroměříž

 

Možnost proplacení masáže z FKSP, nebo jako možnost dárku.

Příjímáme šeky Flexi Pass, Relax Pass, Chèque Déjeuner

sodexo - Masáže KroměřížChèque Déjeuner - Masáže Kroměříž

Kvalitní pojišťovny prevenci hradí!

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv