Historie masáže baňkováním

Je to metoda velmi stará, známá již ve starověku, a používaná nejen k potlačování bolesti pohybového aparátu, ale i k mírnění vnitřních potíží. Sázení baněk bylo oblíbeným druhem léčby, podobně jako pouštění žilou či použití pijavic (užívá se i v dnešní klasické medicíně),

kdy se z organismu odváděly jedovaté látky.

Baňky se užívaly jak v lázních tak v domácnostech. O léčení baňkami se zmiňuje v r. 120 n.l. slavný římský lékař Galenus. Baňkovalo se všemi předměty, v nichž lze docílit podtlaku. V Africe to byly kalabasy, v Indii upravené bambusové rourky, staří Germáni používali kravské rohy. Ve středověku bylo léčení baňkami velmi rozšířené.

Jedna z velmi starých čínských metod se zpočátku využívala k odstranění krve a hnisu při léčbě nežitů, postupně však byly objeveny její příznivé účinky na řadu dalších neduhů těla i duše.

V současné době se provádí tato metoda pomocí skleněných baněk, které se podtlakem

přisají na kůži a po určité době se odstraní. Na kůži zůstávají podlitiny podobné modřinám, které však nejsou bolestivé a během několika dnů zmizí. Navíc jasně ukazují na problém (zatuhlý sval).

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv