Poděkování za spolupráci

Děkujeme vědeckému týmu Doc. Leonida Kalichmana z fakulty Zdravotnických věd na Ben-Gurionově univerzitě v Negevu a řediteli Muskuloskeletální výzkumné a tréninkové laboratoře (Izrael) za spolupráci při výzkumu účinků na svalový a pohybový aparát při vakuové terapii (terapie baňkováním) a také za jeho užitečné postřehy v oblasti fyzioterapie.

Velké díky patří také Prof. MUDr. Ing. Petru Hluštíkovi, Ph.D. zakladateli olomoucké Laboratoře funkční MR jako společného pracoviště Neurologické a Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc taktéž za užitečné rady při odstraňování potíží našich klientů.