Umění říci ne

Čím větší problémy vám dělá říci „NE“, tím pravděpodobnější je, že zažijete stres, vyhoření a depresi. Duševně silní lidé vědí, že odmítat je zdravé, a mají sebeúctu a prozíravost, aby jejich odmítnutí vyznělo naprosto jasně.

Vnitřně silní lidé se vyhýbají frázím jako „Nevím, jestli můžu“ nebo „Nejsem si jistý“, pokud mají něco odmítnout. Vysloví své „Ne“ sebevědomě, protože vědí, že odmítnutí nového závazku je vlastně uznáním jejich stávajících závazků a umožní jim je úspěšně splnit. Duševně silní také umějí dodržovat sebekontrolu a říkat ne i sami sobě. Odkládají uspokojení a vyhýbají se impulzivním činům, které způsobují jen škody.