Fyziologická proměna svalové tkáně.

Nejčastějšími příčinami kontraktury svalů jsou chybné držení těla, dlouhé sezení, špatný způsob sezení, nevhodný náklon hlavy při sezení, sezení v předklonu (čímž je silně namáhána oblast krku a týlu), dlouhé cestování v autě, vlaku nebo v letadle, příliš měkká matrace v posteli a stres. Průvan, stres a nachlazení jsou nejčastějšími příčinami bolestí týlu. Ovšem myslete i na to, že bolesti zad mohou být i varovným signálem vyvolaným depresí, dlouhodobým přetížením, frustrací, obavami, problémy v zaměstnání nebo v rodině, se kterými se člověk hned tak nevypořádá. Co se děje ve svalech? Dochází k fyziologické proměně v částech svalové tkáně.
      V důsledku špatného zatížení nebo dokonce přetížení jsou svaly špatně prokrvovány a špatně zásobovány kyslíkem a výživnými látkami. Svaly začnou tuhnout a bolet. Vývoj nemoci je často nenápadný a může trvat i několik let. Zvýšené svalové napětí neustále zatěžuje celý pohybový aparát (kosti, šlachy, vazy).
Začarovaný kruh počne bolestmi. Ty vedou k tomu, že je svalová soustava více a více přepínána, čímž dojde k dalšímu zvýšení bolesti. Nápadně mnoho lidí, kteří mají bolesti zad, má i málo vyvinuté svaly, pro které námaha spojená s držením těla znamená přetížení.

       Naše fy Masáže Kroměříž používá komplexní terapeutické metody k regeneraci svalové a vazové tkáně, potažmo celého organismu.

Komentáře jsou uzavřeny

PŘEDNÁŠKA_3Děkuji všem lékařům, zdravotníkům a laické veřejnosti za účast na 3. přednášce I. cyklu přednášek týkajících se problematiky fyzioterapie s praktickou ukázkou. Velké díky patří za odborné a inspirativní dotazy. Dotazy jsou pro nás inspirací a vedou nás k zamyšlení a lepšímu pochopení člověka, který hledá řešení svých  potíží. V pořadí II. cyklus bude víceméně teoretického charakteru se zaměřením na nejnovější poznatky v medicíně a přidružených interdisciplinárních vztazích.

Ivo Škrabal - masáže v Kroměříži

Archiv