Podstata vesmíru

Mozart prý kdysi řekl: „Všechny hudební kompozice už byly v podstatě stvořeny, a naši následovníci budou vytvářet už jen variace toho, co bylo doposud v hudbě vytvořeno“. Těžko říct jak blízko byl pravdě. V každém případě to byl jeden z velikánů hudby jako takové.

Jeden známý přírodovědec kdysi prohlásil: „Vše podstatné v oboru přírodních zákonů už bylo objeveno“. Jako příklad uveďme obyčejnou kouli a její definici. Tedy tento přírodovědec zřejmě nebyl daleko od pravdy.

I současná přírodověda se snaží nalézt skutečnou podstatu vesmíru pomocí tzv. Teorie všeho, která by do jediného rámce zahrnula všechny přírodní zákony ve všech úrovních jak makro tak mikrosvěta.

René Descartes jeden z největších myslitelů všech dob řekl: „Myslím, tedy jsem“. Tato tři geniální slova by mohla být klíčem k odpovědi na nekonečné množství otázek vědců všech dob a tedy i na samotnou podstatu vesmíru.