Působení stresu na metabolismus

Trvalá expozice psychosociálnímu stresu je spojena se zvýšeným rizikem metabolického onemocnění, včetně obezity, kardiovaskulárních onemocnění a diabetes mellitus 2. typu. Je třeba hlouběji prozkoumat roli stresem indukované aktivace sympaticko – adrenomedulárního (SAM) systému a hypothalamicko – hypofyzární – adrenokortikální (HPA) osy jako klíčových mechanismů spojujících chronickou zátěžovou expozici s metabolickým zdravím a nemocemi. Osa HPA má ústřední roli při regulaci mnoha homeostatických systémů v těle, včetně metabolického systému, kardiovaskulárního systému, imunitního systému, reprodukčního systému a centrálního nervového systému. Osa HPA integruje fyzické a psychosociální vlivy, aby se organismus mohl efektivně přizpůsobit svému prostředí, využívat zdroje a optimalizovat přežití.

Psychosociální stres je bohužel nedílnou součástí našeho technologického věku spojeného se zvýšeným nárokem na psychiku.

Se shora uvedených souvislostí doplňujeme naše masáže akupresurou, která je vhodným doplňkem klasických terapií.

Naše terapie proto zaměřujeme mimo jiné na relaxaci organismu, která dosahuje podobných účinků, jako např. velmi často využívaný Schultzův autogenní trénink.