Chronický psychosociální stres

Akutní stres je velmi významný mechanismus obrany jedince a jeho schopnosti adaptace v prostředí. Je to jeden z hlavních signálů aktivizujících všechny regulační systémy imunitní, endokrinní i nervový. Tento velmi cenný nástroj jsme jako lidstvo získali v průběhu evolučního vývoje. Bohužel změny zejména během společenského vývoje řadu perfektně fungujících stresových aktivačních mechanismů obrátily v nevýhodu. Vytvořily se často velmi obtížně řešitelné situace, v nichž jedinec stres nemůže využít k aktivní formě reakce. Tyto přetrvávající stresové podněty vytvářejí chronický psychosociální stres a stávají se jednou z nejvýznamnějších příčin tzv. civilizačních chorob. Chronický stres vede k poruchám imunity a chronickým infekcím, nádorovým onemocněním, poruchám fertility, ale i ke kardiovaskulárním a řadě dalších onemocnění.

Naše terapie jsou proto zaměřeny nejen na vyřešení různých disfunkcí, ale nicméně obnovení a hlavně udržení homeostázy.