Konflikt

Při jednom domácím sporu s manželkou jsem si už nevěděl rady, jak uhasit doutnající oheň, který hrozil přerůst v požár. V takovém momentu vás napadne ledacos. Náhle mne napadla slova: „Pokus se podívat na problém z druhého břehu řeky. Když stojíš na opačném břehu než já, pak z Tvého pohledu teče řeka opačným směrem, zatímco když se postavíš na můj břeh, pak řeka teče stejným směrem. To samé platí pro mne.“

Vezměme si poučení z vědy. Snaží se dívat na problém (= konflikt) dokonce z více úhlů pohledu.

Tento přístup může pomoci uhasit spoustu konfliktů nejen v rodinách, mezi sousedy, v politice či mezi národy.

Pokud možno co nejméně konfliktů vám přejí Masáže Kroměříž