Masáž baňkováním pohledem vědy

Studie z roku 2012 na 61 lidech s chronickou bolestí krku srovnávala baňkování s technikou zvanou progresivní svalová relaxace (P. M. R.) při které pacient záměrně napíná svaly a poté se zaměřuje na jejich uvolnění. Polovina pacientů používala baňkování, zatímco druhá polovina používala metodu P. M. R. Obě skupiny pacientů hlásily podobné snížení bolesti cca po 12 týdnech léčby. Je pozoruhodné, že pacienti, kteří používali baňkování, dosáhli vyššího skóre při měření pohody a pociťovali méně bolesti, když byl na oblast aplikován tlak.

Další experiment zahrnující 40 pacientů, kteří trpěli artritidou kolene, zjistil, že lidé, kteří podstoupili baňkování, hlásili po čtyřech měsících menší bolest ve srovnání s pacienty trpícími artritidou v kontrolní skupině, kteří nebyli léčeni.

Doc. Kalichman z Ben-Gurionovy univerzity v Negevu v Izraeli, který zkoumá účinky baňkování, je přesvědčen, že léčba baňkováním má skutečný fyziologický účinek. Říká, že baňkování podporuje imunitní systém k produkci cytosinů – malých proteinů – které zlepšují komunikaci mezi buňkami a pomáhají optimalizovat imunitní odpověď.